Båda spåren i Stockholm är öppna – Lägesrapport fredag 3 februari klockan 16.30

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Det andra spåret i Stockholm har öppnats. E4 mellan Gävle och Söderhamn är stängd.

Den mycket starka kylan i norra Sverige och snökanonen utmed kusten från Stockholm och söderut leder till problem i trafiken på många håll. Vi uppmanar trafikanterna att följa vår information (se länkar till höger) och tågoperatörernas information om aktuellt läge.

 

Järnväg

Kontaktledningsfelet i Stockholm

I Stockholm har det under morgonen och förmiddagen varit helt stopp i tågtrafiken mellan Stockholm central och Stockholm södra på grund av en nerriven kontaktledning. Det medförde att all tågtrafik mellan Stockholm och södra Sverige stoppades. 

Ett spår öppnades klockan 12.30 och det andra för en liten stund sedan.

Under eftermiddagen har vi haft kraftiga begränsningar i trafiken. Eftersläpningar finns för fjärrtågen från Stockholm. 

Kontrollera med tågoperatörerna vilka tåg som går. 

Reducerad trafik i norra Sverige

Trafiken i Norrland dras med förseningar på grund av de tidigare stoppen i Vännäs och Bräcke.

På grund av den stränga kylan är SJ-trafiken reducerad. Nattåg 91 och tåg 93 på Norra stambanan kör och gör det med dubbla lok. Övrig trafik ersätts med buss. 

Övriga Sverige 

Banan vid Lessebo på Kust till kust-banan har öppnats.

 

Väg 

E4 mellan Gävle och Söderhamn

Det är halt på E4 mellan Gävle och Söderhamn. Flera olyckor har inträffat under eftermiddagen och räddningstjänsten behöver utrymme för att kunna hantera situationen. Därför har vägen stängts under tiden som uppröjningsarbetet pågår. Vi har ingen uppgift om hur länge vägen behöver vara avstängd.

Snövädret i södra Sverige

Fredagens snöbyar över Kalmar län, Öland samt sydväst om Vättern, där det lokalt kan komma upp till 10-20 cm snö, väntas avta under kvällen och natten. I vissa områden är det mycket halt på vägarna och de låga temperaturerna gör att saltningen har sämre effekt. Halkan har orsakat en del olyckor och avåkningar. 

Trafikverket fortsätter att följa väderläget och har resurser i beredskap om vädersituationen skulle förvärras under helgen. Vi uppmanar alla trafikanter i de av snöovädret berörda områdena att ta det extra lugnt på vägarna.