Tågen har börjat rulla i södra Stockholm – Lägesrapport fredag 3 februari klockan 13

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Det ena spåret (av två) söder om Stockholm central har öppnats för trafik. Tågen har börjat rulla, men i begränsad omfattning.

Den mycket starka kylan i norra Sverige och snökanonen utmed kusten från Stockholm och söderut leder till problem i trafiken på många håll. Vi uppmanar trafikanterna att följa vår information (se länkar till höger) och tågoperatörernas information om aktuellt läge.

Läget i Stockholm

I Stockholm har det under morgonen och förmiddagen varit helt stopp i tågtrafiken mellan Stockholm central och Stockholm södra på grund av en nerriven kontaktledning. Det medförde att all tågtrafik mellan Stockholm och södra Sverige stoppades. 

Nu har ett spår av två öppnats och fjärrtågstrafiken prioriteras. Flera tåg har ställts in och stora förseningar i trafiken är att vänta även under eftermiddagen. Kontrollera med tågoperatörerna vilka tåg som går.  

Vi arbetar för att kunna öppna det andra spåret så snart som möjligt, men troligen blir det inte förrän framåt kvällen. Vi återkommer med besked senare i eftermiddag. 

Sträckan är Stockholms trånga sektor, ett stopp här påverkar all trafik då det inte finns några alternativa vägar att omleda trafiken till. 

– Säkerheten går alltid först, säger Niclas Härenstam på Trafikverket. Vi säkrade spårområdet innan vi kunde evakuera tåget som blev stående, därför tog det tid.

Den nerrivna kontaktledningen var vi tvungna att åtgärda innan vi kunde släppa fram några tåg. Vi har löpande gått ut med den information vi har haft.

Övriga Sverige 

Under lördagen väntas mycket kraftig kyla i norra Sverige, vilket kan leda till att tåg ställs in. Vi uppmanar därför trafikanterna att följa vår information (se länkar till höger) och tågoperatörernas information om aktuellt läge.

Tidigare i dag har det varit stopp på sträckorna Bräcke–Östersund respektive norr om Vännäs. Tågen går nu men med förseningar.

Vid Lessebo på Kust till kust-banan är det fortfarande stopp. Prognosen är att vi kan öppna klockan 16.

Mellan Göteborg och Trollhättan går tågen fortfarande med nedsatt hastighet, vilket leder till förseningar.

Snövädret i södra Sverige

Under fredagen väntas fortsatta snöbyar över Kalmar län och Öland, där det lokalt kan komma upp till 10-20 cm snö. Även sydväst om Vättern kan det komma upp till 10 cm snö. I vissa områden är det mycket halt på vägarna och de låga temperaturerna gör att saltningen har sämre effekt. Halkan har orsakat en del olyckor och avåkningar. 

Trafikverket fortsätter att följa väderläget och har resurser i beredskap om vädersituationen skulle förvärras under helgen. Vi uppmanar alla trafikanter i de av snöovädret berörda områdena att ta det extra lugnt på vägarna.