Fakta om alkohol och narkotika i trafiken

Ett drinkglas ovanifrån

I genomsnitt är var femhundrade bilist rattfull. Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken.

Av alla omkomna i vägtrafiken har under de senaste tre åren 26 procent omkommit i en alkohol- och/eller narkotikarelaterad vägtrafikolycka. För 2014 betydde det i reella tal 67 personer.

Alkohol

År 2014 omkom 270 personer i vägtrafiken. Resultat från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 20 procent av dem omkom i en alkoholrelaterad olycka. I absoluta tal innebär det 54 personer under 2014. Den totala andelen omkomna i alkoholrelaterade olyckor har varit relativt konstant under senare år.

Antal och andel omkomna personer i alkoholrelaterade

(alkohol > 0,2 promille) vägtrafikolyckor, 2007-2014

 

 Större diagram (jpeg-fil, kB, öppnas i nytt fönster)

50 procent av omkomna personer i alkoholrelaterad trafikolycka under 2014, var inom gruppen oskyddade trafikanter (motorcykel, cykel, moped eller gående). Under 2014 omkom 11 gående personer i alkoholrelaterade olyckor. En större del av dem var själva berusade och har inte påkörts av onykter motorfordonsförare.

Antal omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) dödsolyckor efter färdsätt, 2008-2014. Källa: Trafikverkets djupstudier.

Större diagram (jpeg-fil, kB, öppnas i nytt fönster)

Forskning visar att en ökning av totalkonsumtionen med en liter per person och år kommer att medföra cirka 11 procent fler rattfylleribrott och 8 procent fler dödsolyckor. Om konsumtionen ökar med en enda procent, blir ökningen av rattfylleribrotten cirka 0,6 procent.

Narkotika

Under 2014 omkom 21 personer i narkotikarelaterade olyckor, varav 8 i kombination med alkohol. Det kan men behöver inte innebära att narkotika och alkohol har intagits vid samma tillfälle då flera narkotiska ämnen sitter kvar längre i kroppen innan alla spår försvinner.

Antal och andel omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor, 2008-2014. Källa: Trafikverkets djupstudier.

Större diagram (jpeg-fil, kB, öppnas i nytt fönster)

Bland de omkomna motorfordonsförarna i narkotikarelaterad olycka är amfetamin den aktuella substansen i nästan hälften av olyckorna.

Antal omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor efter färdsätt, 2008–2014. Källa: Trafikverkets djupstudier.

 Större diagram (jpeg-fil, kB, öppnas i nytt fönster)

Nästan var tredje mc-förare som omkommer, och var fjärde mopedförare, är påverkad av alkohol eller narkotikasubstans.

Senast uppdaterad/granskad 2015-04-16 Skriv ut
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921