Fakta om alkohol och droger i trafiken

Ett drinkglas ovanifrån

I genomsnitt är var femhundrade bilist rattfull. Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken.

År 2013 omkom 260 personer i vägtrafiken. Resultat från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 19 procent av dem omkom i en alkoholrelaterad olycka. I absoluta tal innebär det 49 personer under 2013. Den totala andelen omkomna i alkoholrelaterade olyckor har varit relativt konstant under senare år.

Antal och andel omkomna personer i alkoholrelaterade dödsolyckor, 2007-2013

Diagram över Antal och andel omkomna personer i alkoholrelaterade dödsolyckor, 2007-2013.
Större diagram (jpeg-fil, 98 kB, öppnas i nytt fönster)

En stor minskning har skett bland dem som omkommer i bil vid alkoholrelaterade trafikolyckor. Den andelen har mer än halverats sedan år 2007.

Antal omkomna i alkoholrelaterade dödsolyckor fördelat efter färdsätt, 2007-2013

Diagram för antal omkomna i alkoholrelaterade dödsolyckor fördelat efter färdsätt, 2007-2013.
Större diagram (jpeg-fil, 79 kB, öppnas i nytt fönster)

Under 2013 omkom 102 personbilsförare. 19 procent hade alkohol i blodet över gränsen för rattfylleri (0,2 promille). Sedan 2003 har trenden varit att andelen alkoholpåverkade personbilsförare minskat.

Antal och andel i procent av dödade personbilsförare som varit alkoholpåverkade (alkohol ≥0,2 promille), 1997–2013

Diagram över antal och andel i procent av dödade personbilsförare som varit alkoholpåverkade (alkohol ≥0,2 promille), 1997–2013.
Större diagram (jpeg-fil, 161 kB, öppnas i nytt fönster)

Forskning visar att en ökning av totalkonsumtionen med en liter per person och år kommer att medföra cirka 11 procent fler rattfylleribrott och 8 procent fler dödsolyckor. Om konsumtionen ökar med en enda procent, blir ökningen av rattfylleribrotten cirka 0,6 procent.

Senast uppdaterad/granskad 2014-10-30 Skriv ut
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921