Fakta om alkohol och droger i trafiken

Ett drinkglas ovanifrån

Minst 15 000 bilresor per dag görs av alkoholpåverkade förare. Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken.

År 2011 omkom 319 personer i vägtrafiken. 21 procent av dem omkom i en alkoholrelaterad trafikolycka. I absoluta tal innebär det 67 personer år 2011.

Diagram: År 2011 omkom 319 personer i vägtrafiken. 21 procent av dem omkom i en alkoholrelaterad trafikolycka. I absoluta tal innebär det 67 personer år 2011.
Större diagram (gif-fil, 6 kB, öppnas i nytt fönster)

En stor minskning har skett bland dem som omkommer i en alkoholrelaterad trafikolycka där bil är fordonsslaget. Den andelen har mer än halverats sedan år 2007.

Diagram: En stor minskning har skett bland dem som omkommer i en alkoholrelaterad trafikolycka där bil är fordonsslaget. Den andelen har mer än halverats sedan år 2007.
Större diagram (gif-fil, 4 kB, öppnas i nytt fönster)

Av de omkomna förarna hade 18 procent alkohol i blodet över gränsen för rattfylleri (0,2 promille). Sedan 2003 har trenden varit att andelen alkoholpåverkade förare minskat bland de omkomna. I absoluta tal omkom 18 alkoholpåverkade förare under 2011.

 

Antal och andel alkoholpåverkade dödade personbilsförare (alkohol > 0,2 promille), 1997-2011.

Diagram: Antal och andel alkoholpåverkade dödade personbilsförare (alkohol > 0,2 promille), 1997-2011
Större diagram (gif-fil, kB, öppnas i nytt fönster)

Forskning visar att en ökning av totalkonsumtionen med en liter per person och år kommer att medföra cirka 11 procent fler rattfylleribrott och 8 procent fler dödsolyckor. Om konsumtionen ökar med en enda procent, blir ökningen av rattfylleribrotten cirka 0,6 procent.

Senast uppdaterad/granskad 2014-02-11 Skriv ut
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921