Den kalla sanningen

Hälften av alla mopeder är trimmade och 9 av 10 föräldrar känner till detta.
Läs flera kalla sanningar

Den kalla sanningen om alkohol och trafik

Här kan du läsa kalla sanningar om alkohol och trafik.

 •  Det centrala nervsystemet bedövas av alkoholen. Därför blir samspelet mellan muskler och nerver sämre.
 • Risken att dödas i trafiken är cirka 15 gånger större när man åker moped än när man åker bil.
 • En krock i 50 km/tim motsvarar ett fall från tredje våningen i ett hyreshus.
 • Hälften av alla mopeder är trimmade och 9 av 10 föräldrar känner till detta.
 • Hälften av de personbilsförare i åldern 15-24 år som omkommer i singelolyckor är påverkade av alkohol.
 • Cirka 20 procent av de omkomna personbilsförarna hade alkohol i blodet.
 • Det sker mer än en begravning varje vecka året runt på grund av alkohol i trafiken.
 • Fler killar än tjejer kör på fyllan.
 • Varje år dör cirka 70 personer i alkoholrelaterade trafikolyckor.
 • En av åtta tjejer mellan 18 och 19 år åker med en alkoholpåverkad bilförare någon gång under ett år.
 • Mer än var tredje ung förare som dödas i trafiken är onykter.
 • Hälften av singelolyckorna med dödlig utgång är alkoholrelaterade.
 • Var tredje mopedist som dödas är onykter.

Mer information

I skriften "Alkohol, droger och trafik" kan du få mer intressant information och statistik i ämnet.
Alkohol, droger och trafik (Trafikverkets webbutik)

Senast uppdaterad/granskad 2014-12-08 Skriv ut
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921