Den kalla sanningen

Det centrala nervsystemet bedövas av alkoholen. Därför blir samspelet mellan muskler och nerver sämre.
Läs flera kalla sanningar

Den kalla sanningen om alkohol och trafik

Här kan du läsa kalla sanningar om alkohol och trafik.

 •  Det centrala nervsystemet bedövas av alkoholen. Därför blir samspelet mellan muskler och nerver sämre.
 • Risken att dödas i trafiken är cirka 15 gånger större när man åker moped än när man åker bil.
 • En krock i 50 km/tim motsvarar ett fall från tredje våningen i ett hyreshus.
 • Hälften av alla mopeder är trimmade och 9 av 10 föräldrar känner till detta.
 • Hälften av de personbilsförare i åldern 15-24 år som omkommer i singelolyckor är påverkade av alkohol.
 • Cirka 20 procent av de omkomna personbilsförarna hade alkohol i blodet.
 • Det sker mer än en begravning varje vecka året runt på grund av alkohol i trafiken.
 • Fler killar än tjejer kör på fyllan.
 • Varje år dör cirka 70 personer i alkoholrelaterade trafikolyckor.
 • En av åtta tjejer mellan 18 och 19 år åker med en alkoholpåverkad bilförare någon gång under ett år.
 • Mer än var tredje ung förare som dödas i trafiken är onykter.
 • Hälften av singelolyckorna med dödlig utgång är alkoholrelaterade.
 • Var tredje mopedist som dödas är onykter.

Mer information

I skriften "Alkohol, droger och trafik" kan du få mer intressant information och statistik i ämnet.
Alkohol, droger och trafik (Trafikverkets webbutik)

Senast uppdaterad/granskad 2014-12-08 Skriv ut
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921