32 personer omkom i juni

Alkohol är inblandad i ungefär en fjärdedel av dödsfallen i vägtrafiken. Det betyder att cirka 8 personer har mist livet under juli 2016, för att de själva eller någon annan har gjort misstaget att blanda ihop alkohol och trafik.

Såväl förare och passagerare som cyklister och alkoholpåverkade gående räknas in i siffrorna ovan.

I en alkoholrelaterad vägtrafikolycka menas att alkohol på något sätt varit inblandat i olyckan. Men, det är inte alltid som det är den som är påverkad som omkommer, det kan till exempel vara en nykter gående som omkommer efter att ha blivit påkörd av en påverkad förare, eller en onykter gående som omkommer efter att ha blivit påkörd av en nykter förare.

Antal och andel omkomna personer i alkoholrelaterade dödsolyckor, 2007-2014

Större diagram (jpeg-fil, 68 kB, öppnas i nytt fönster)

Antal omkomna i alkoholrelaterade dödsolyckor fördelat efter färdsätt, 2008-2014

Antal omkomna personer i alkoholrelaterade (alkohol > 0,2 promille) dödsolyckor efter färdsätt, 2008-2014. Källa: Trafikverkets djupstudier.

50 procent av omkomna personer i alkoholrelaterad trafikolycka under 2014, var inom gruppen oskyddade trafikanter (motorcykel, cykel, moped eller gående).

Större diagram (jpeg-fil, 68 kB, öppnas i nytt fönster)

Narkotika

Under 2014 omkom 21 personer i narkotikarelaterade olyckor, varav 8 i kombination med alkohol. Det kan men behöver inte innebära att narkotika och alkohol har intagits vid samma tillfälle då flera narkotiska ämnen sitter kvar längre i kroppen innan alla spår försvinner.

Antal och andel omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor, 2008-2014. Källa: Trafikverkets djupstudier.

Bland de omkomna motorfordonsförarna i narkotikarelaterad olycka är amfetamin den aktuella substansen i nästan hälften av olyckorna.

Större diagram (jpeg-fil, 68 kB, öppnas i nytt fönster)

Antal omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor efter färdsätt, 2008–2014.

Antal omkomna personer i narkotikarelaterade dödsolyckor efter färdsätt, 2008–2014. Källa: Trafikverkets djupstudier.

Nästan var tredje mc-förare som omkommer, och var fjärde mopedförare, är påverkad av alkohol eller narkotikasubstans.

Större diagram (jpeg-fil, 68 kB, öppnas i nytt fönster)

 

Läs mer om statistik här:

Olycksstatistik (Transportstyrelsens webbplats)

Senast uppdaterad/granskad 2016-07-25 Skriv ut
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921