Den kalla sanningen

Det centrala nervsystemet bedövas av alkoholen. Därför blir samspelet mellan muskler och nerver sämre.
Läs flera kalla sanningar

30 personer omkom i decembertrafiken

Alkohol är inblandad i ungefär en fjärdedel av dödsfallen i vägtrafiken. Det betyder att cirka 7 personer har mist livet under december 2014, för att de själva eller någon annan har gjort misstaget att blanda ihop alkohol och trafik.

Såväl förare och passagerare som cyklister och alkoholpåverkade gående räknas in i siffrorna ovan.

År 2013 omkom 260 personer totalt i vägtrafiken. Resultat från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 19 procent av dem omkom i en alkoholrelaterad olycka. I absoluta tal innebär det 49 personer under 2013.

I en alkoholrelaterad vägtrafikolycka menas att alkohol på något sätt varit inblandat i olyckan. Men, det är inte alltid som det är den som är påverkad som omkommer, det kan till exempel vara en nykter gående som omkommer efter att ha blivit påkörd av en påverkad förare, eller en onykter gående som omkommer efter att ha blivit påkörd av en nykter förare.

Antal och andel omkomna personer i alkoholrelaterade dödsolyckor, 2007-2013

Större diagram (jpeg-fil, 98 kB, öppnas i nytt fönser)

En stor minskning har skett bland dem som omkommer i bil vid alkoholrelaterade trafikolyckor. Den andelen har mer än halverats sedan år 2007.

Antal omkomna i alkoholrelaterade dödsolyckor fördelat efter färdsätt, 2007-2013

Större diagram (jpeg-fil, 79 kB, öppnas i nytt fönster)

Under 2013 omkom 102 personbilsförare. 19 procent hade alkohol i blodet över gränsen för rattfylleri (0,2 promille). Sedan 2003 har trenden varit att andelen alkoholpåverkade personbilsförare minskat.

Antal och andel i procent av dödade personbilsförare som varit alkoholpåverkade (alkohol ≥0,2 promille), 1997–2013

Större diagram (jpeg-fil, 161 kB, öppnas i nytt fönster)

Forskning visar att en ökning av totalkonsumtionen med en liter per person och år kommer att medföra cirka 11 procent fler rattfylleribrott och 8 procent fler dödsolyckor. Om konsumtionen ökar med en enda procent, blir ökningen av rattfylleribrotten cirka 0,6 procent.

Läs mer om statistik här:

Olycksstatistik (Transportstyrelsens webbplats)

Senast uppdaterad/granskad 2015-02-13 Skriv ut
Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 921