E22 genom Skåne

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Första spadtag för E22 den 3 september

Motorvägsutbyggnaden av E22 genom Skåne är i full gång och kommer pågå en tid framöver.

Motorvägsutbyggnaden av E22 i mellersta Skåne vid sträckan Hörby Norra–Linderöd och sträckan Hurva–Rolsberga är klara och invigdes 3 december 2012. Sträckan Rolsberga-Fogdarp pågår nu och planeras vara klar juni 2014, läs mer om sträckorna i menyn till vänster.

E22 går från Trelleborg till Norrköping och är en viktig väg tvärs igenom Skåne. I dag är vägen hårt trafikerad och olycksdrabbad. Det ligger fastigheter nära vägen och de som bor där störs av bullret från trafiken. Genom att bygga om E22 till motorväg och mötesfri väg blir vägen säkrare och miljön bättre för dem som bor utmed vägen. Utbyggnaden bidrar också till att utveckla näringslivet och öka rörligheten på arbetsmarknaden inom Öresundsregionen.