Färjeleder i Blekinge län

I Blekinge län finns det en färjeled, Aspöleden. Tidtabell, trafikinformation och mer fakta finns på färjeledens sida.