Färjeleder i Värmlands län

I Värmlands län finns en färjeled, Högsäterleden. Tidtabell, trafikinformation och mer fakta finns på färjeledens sida.