Farligt gods ombord på färja

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Transport av farligt gods

På vägfärjor gäller begränsningar för transport av ämnen som klassificeras som farligt gods. Det kan till exempel vara gas, sprängämnen, lättantändliga eller frätande vätskor.

Förare av farligt gods ska senast en timme innan avgång informera besättningen om transporten. Det gör du enklast på telefon 0771-65 65 65 (talsvar).