Färjeleder i Örebro län

I Örebro län finns det en färjeled, Vinöleden. Tidtabell, trafikinformation och mer fakta finns på färjeledens sida.