Paulina

Färjan Paulina

Färjan Paulina är byggd 1979 (Ombyggd 2000) av ÅSI-verken, Åmål. Kapaciteten är 50 passagerare och 10 personbilar.

Fakta om färjan Paulina

Identifiering Internnummer: 312
Callsign: SKAL
IMO nummer: 
MMSI nummer:
Tillverkning

Byggår: 1979
Ombyggnadsår: 2000
Varv: ÅSI-verken, Åmål

Fysisk fakta

Linfärja
Längd öa (meter): 39
Klafflängd (meter): 11
Bredd (meter): 7,0
Djupgående (meter): 1,15
Fart (knop): 
Bruttodräktighet: 59

Last Passagerare: 50
Personbilar: 10
Lastförmåga (ton): 40
Bärighet: 10/16
Bärighet: BK 3