Plankorsningar

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Plankorsning med helbommar.

Trafikverket satsar mycket resurser på att öka säkerheten i plankorsningar. En del plankorsningar bygger vi bort eller ersätter med korsningar i skilda plan.

I början av 2000-talet fanns det cirka 2 500 äldre plankorsningar. Dessa kommer successivt att få förstärkt säkerhet med bommar och ljus- och ljudsignaler, byggas bort eller ersättas med planskilda korsningar.

Mål och strategi för plankorsningsarbetet

Målen för plankorsningarna är att:

  • plankorsningar ska vara säkra och tillgängliga
  • antalet döda och skadade i samband med plankorsningsolyckor inte ska öka
  • nollvisionen ska uppnås inom långtidsplanen
  • klagomålen på buller ska minska
  • vägprofil och sikt ska vara godtagbar
  • inga olyckor ska ske på grund av tekniska fel

För att uppnå målen satsar vi på bland annat teknisk utveckling, forskning, kommunikation, stödsystem i form av IT-system och regler samt fysiska åtgärder i plankorsningar.

Mer utförlig information finns i rapporten "Kartläggning av plankorsningar", som du kan ladda ner via länken i högerkolumnen.