BaTMan

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Batman Helpdesk

Kontakta Batman Helpdesk om du behöver hjälp eller har frågor om systemet. Kontakt sker via e-postformuläret till vänster.

Batman är ett hjälpmedel för effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk, exempelvis färjelägen och stödkonstruktioner.

Behörighet till Batman

Du som ska arbeta med Batman och förvaltning av byggnadsverk behöver ett användarkonto. Kontakta Batman Helpdesk, se information till höger.

Innehåll i Batman

Förvaltningssystemet Batman omfattar rapporter och information (handböcker, publikationer med mera) samt ett verktyg som hjälper dig att organisera och utföra de olika aktiviteterna inom förvaltningens olika skeden.

Batman innehåller information om bland annat cirka 30 000 broar som är i drift. Inom operativ förvaltning finns fakta om de enskilda konstruktionernas tillstånd, utformning med mera samt dokument och ritningar.

Information i form av sammanställningar över antal broar, åtgärdsplaner med mera finns i Batmans uttagsverktyg.

Förvaltning av Batman

Trafikverket är ägare och förvaltare till Batman och ansvarar för vidareutvecklingen av systemet.

Batman är framtaget i ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm, Storstockholms lokaltrafik, Göteborgs hamn och Sveriges kommuner och landsting (SKL).