Kemikaliehantering

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Pernilla Liljegren

Anna Reuithe

Anna-Karin Strand

Susanna Toller

Användarstöd IT 

Trafikverket hanterar en stor mängd kemiska produkter. Ur miljö- och hälsosynpunkt är det angeläget att använda så miljöanpassade produkter som möjligt och att hantera dem på rätt sätt.

En funktion för kemikaliegranskning

Kemikaliegranskningsfunktionens uppgift är att klassa kemiska produkter utifrån innehåll av farliga ämnen, granskningen resulterar i ett granskningsutlåtande där klassning och särskilda villkor framgår. Syftet med granskningen är att bidra till en miljö-och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering samt att uppfylla miljökvalitetsmålet "Giftfri Miljö". Ansökan och granskning sker i Kemikaliehanteringssystemet Chemsoft. Se fliken ansökan och inloggning.

Trafikverkets krav och arbetssätt i Kemikaliegranskningsprocessen styrs genom dokumenten TDOK 2010:310 och TDOK 2010:311.

TDOK 2010:310 Riktlinjer - kemiska produkter; granskningskriterier och krav för Trafikverket

TDOK 2010:311 Rutinbeskrivning - kemiska produkter; granskning av märkningspliktiga kemiska produkter

Chemsoft logotyp

Kemikaliehanteringssystemet

Kemikaliehanteringssystemet med inloggning
Kemikaliehanteringssystemet utan inloggning