Vinterväghållning

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Vägens standardklass avgör hur snabbt den ska plogas och om den ska vara snöfri eller inte när det slutat snöa. Högtrafikerade vägar prioriteras före lågtrafikerade. I avtalet med entreprenören beskrivs när vägen ska vara åtgärdad och ha godkänd standard.

Alla statliga vägar har en standardklass. Den klassen avgör hur snabbt vägen ska plogas och om den ska vara snöfri eller inte, en viss tid efter det har slutat snöa. Klassningen baseras på vägens trafikmängd och vi prioriterar högtrafikerade vägar. Avtal med entreprenören beskriver när vägen ska vara åtgärdad och ha godkänd standard.

Vid vissa vägsträckor som kan vara extra besvärliga vintertid sätter vi in ytterligare resurser. Det kan till exempel vara en extra plog vid backar där tunga fordon ofta får stopp eller vid avsnitt som ofta sätts igen av snödrev.

Entreprenörer sköter vägarna

Varje höst har vi vinterstartmöten med våra entreprenörer. Då diskuterar vi nyheter och regler och det finns chans till frågor och erfarenhetsutbyte.

När vintern närmar sig har entreprenörerna hjälp av våra mellan 700 och 800 vägväderstationer, VViS, som är placerade över hela landet. Stationerna visar yttemperatur, lufttemperatur, nederbörd, vindriktning och vindhastighet i realtid. Tillsammans med upphandlade prognoser via vädertjänster har entreprenörerna goda möjligheter att förutsäga risken för vinterväglag och halka, dygnet runt. Vissa entreprenörer har en central med bevakning av VViS i flera områden medan andra har jourpersonal som med jämna mellanrum bevakar väderstationerna och åker på vägarna i ett driftområde.

Halkbekämpning

Tack vare systemen för väderprognoser kan halkan ofta bekämpas förebyggande. På högtrafikerade vägar använder vi salt, vilket innebär att vi oftast kan hålla dem snö- och isfria under uppehållsväder. Det är entreprenörernas ansvar att säkra salttillgången. På övriga vägar använder vi normalt sand.

Gång- och cykelbanor

Gång- och cykelvägar som vi ansvarar för ska entreprenörerna, beroende på prioritet, sanda inom två eller fyra timmar efter konstaterad halka.

När vägen eller cykelvägen ska vara plogad och ha godkänd standard framgår av vårt avtal med entreprenören.

Kontroll

Trafikverket har handlat upp en tredje part som ska följa upp leveranserna från entreprenörerna. De kontrollerar bland annat att entreprenörerna startar i rätt tid, blir klara i rätt tid och att resultatet blir som avtalat. Entreprenörernas fordon är försedda med GPS-sändare som gör det möjligt för både kontrollanten och Trafikverket att se var fordonen befinner sig eller i efterhand se var de varit. Med hjälp av GPS:erna kan vi också se om det är sand eller salt som spridits.