ATB - Bro 2004

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Ebbe Rosell

Robert Ronnebrant

Bro 2004 innehåller Vägverkets krav på broar.

Denna publikation upphör att gälla den 1 juli 2009. Publikationen får dock tillämpas för entreprenader som redan är upphandlade.  Se nedanstående beslut

Beslut; Allmänna tekniska beskrivningar för broar (pdf-fil, 309 kB, öppnas i nytt fönster)

Den används som underlag vid upphandling av byggande och förbättring av broar. För varje bro kompletteras kraven i Bro 2004 med krav som är specifika för respektive broläge.

Bro 2004 Supplement nr 2 med tillhörande dokument hittar du i vänstermenyn.

Om det förekommer skillnader mellan webbutgåvan och motsvarande tryckta gäller den senaste tryckta utgåvan. 

Information

Verifiering av tillsatsmaterial för svetsning (pdf-fil, 333 kB)
Daterad 2009-05-15, BY 20 09:20070.
Kontaktperson: Ebbe Rosell, tfn 0243-756 74

Ändringar

Ändringsbeslut av TK bro (pdf-fil, 885 kB)
Ändringar av TK Bro och VVAMA Anläggning samt tillämpningen av Bro 2004 avseende räckesståndare och infästning av räcken på vägbroar samt gång- och cykelbroar.


Ändring av Bro 2004 beträffande användning av epoxi som försegling på broytor (pdf-fil, 52 kB)

Beslutsskrivelse. Daterad 2007-03-16 med diarienummer BY 20 A 2007:6241. Tillhörande bilagor finns här nedanför:

Bilaga 1 - Ändring av text i Bro 2004, kapitel 15 och 61 (pdf-fil, 187 kB)

Bilaga 2 - Uppföljning av kontrollprogram (pdf-fil, 30 kB)

Bilaga 2a - Kontrollplan härdplast på broar - GAFS (pdf-fil, 686 kB)

Bilaga 3 - Epoxi under tätskikt med isoleringsmatta (pdf-fil, 131 kB)

Avsteg från ATB Bro 2004 gällande Dimensionering av rörbroar, KTH rapport 58, utgåva 3 (pdf-fil, 132 kB)
Vägverkets diarienummer BY 20 A 2007:7077, daterad 2007-03-26.

Avsteg - Kontroll av stålkärnepålar (punkt 35.2 i ATB Bro 2004) (pdf-fil, 42 kB)
Daterad 2006-12-08, Vägverkets skrivelse BY 20 A 2006:23169

Avsteg från krav i Bro 2004 och Bro 2002 på att påläggssvetsarna på en mantelburen stålkärnepåle ska vara ringformade (pdf-fil, 60 kB)
Daterad 2006-11-09; Vägverkets skrivelse BY 20 A 2006:25291

Förlängning: Avsteg från krav på rostmån på bergskor och skarvar till pålar (pdf-fil, 19 kB)
Daterad 2006-09-04; Vägverkets skrivelse BY 20A 2005:25043

Kontakt:
Ebbe Rosell, tfn 0243-756 74

Avsteg från krav på rostmån på bergskor och skarvar till betongpålar  (pdf-fil, 38 kB)
Daterad 2006-02-06; Vägverkets skrivelse BY 20A 2005:25043

Kontakt:
Ebbe Rosell, tfn 0243-756 74