Nyhetsbrev nr 8 2012

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Ändring av TRVK tunnel 11 avsnitt D.4.5 Explosion.

2012-04-10 togs ändringsbeslut avseende explosionslaster i TRVK tunnel 11, (TRV publ-nr 2011:087. Se bifogat beslut.

Ändring av TRVK tunnel 11 avsnitt D.4.5 Explosion (pdf-fil, 98 kB)