Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 består av en huvudrapport samt nio underlagsrapporter. Trafikverket har dessutom redovisat flera regeringsuppdrag som knyter an till förslaget till nationell plan.

Remissmaterial

Huvudrapport Remissversion 2013-06-14

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (pdf-fil, 8,7 MB)
Missiv (pdf-fil, 100 kB)
Sändlista remissinstanser (Excelfil, 142 kB)

Underlagsrapporter

Underlagsrapport - redovisning av år 1-3 och av år 4-6 (pdf-fil, 721 kB)
Underlagsrapport - samhällsekonomiska analyser och samlad effektbeskrivning (pdf-fil, 1,4 MB)
Underlagsrapport - miljökonsekvensbeskrivning (pdf-fil, 2 MB)
Underlagsrapport - drift, underhåll och reinvesteringar (pdf-fil, 841 kB)
Underlagsrapport - åtgärdsområden (pdf-fil, 7,5 MB)
Underlagsrapport - namngivna investeringar och brister (pdf-fil, 839 kB)
Underlagsrapport - kraftförsörjning för järnväg (399 kB)
Underlagsrapport – fjärrstyrning av banor och driftplatser (pdf-fil, 397 kB)
Underlagsrapport - utredning av förutsättningar för en järnvägsförbindelse Kaunisvaara–Svappavaara (pdf-fil, 5 MB)
Underlagsrapport – förslag till utformning och hastighetsstandard av Ostlänken (Järna–Linköping) och Göteborg–Borås (delen Mölnlycke–Bollebygd) som en del i en ny stambana Stockholm– Göteborg/Malmö (pdf-fil, 1,2 MB)

Länskartor i nationell plan

Blekinge - remissversion (pdf-fil, 1,2 MB)
Dalarna - remissversion (pdf-fil, 1,8 MB)
Gotland - remissversion (pdf-fil, 1,2 MB)
Gävleborg - remissversion (pdf-fil, 2 MB)
Halland - remissversion (pdf-fil, 1,5 MB)
Jämtland - remissversion (pdf-fil, 1,7 MB)
Jönköping - remissversion (pdf-fil, 2,3 MB)
Kalmar - remissversion (pdf-fil, 2 MB)
Kronoberg - remissversion (pdf-fil, 2,3 MB)
Norrbotten - remissversion (pdf-fil, 1,4 MB)
Skåne - remissversion (pdf-fil, 2 MB)
Stockholm - remissversion (pdf-fil, 3 MB)
Södermanland - remissversion (pdf-fil, 2 MB)
Uppsala - remissversion (pdf-fil, 2,2 MB)
Värmland - remissversion (pdf-fil, 2 MB)
Västerbotten - remissversion (pdf-fil, 2,1 MB)
Västernorrland - remissversion (pdf-fil, 1,7 MB)
Västmanland - remissversion (pdf-fil, 1,9 MB)
Västra götaland - remissversion (pdf-fil, 2,7 MB)
Örebro - remissversion (pdf-fil, 2,2 MB)
Östergötland - remissversion (pdf-fil, 2,3 MB)

Andra regeringsuppdrag

ERTMS, införande i Sverige av nytt gemensamt signalsystem för Europas järnvägar
Uppdrag att utreda och samlat redovisa transportmyndigheternas forsknings och innovationsverksamhet, 2013-06-05 (Webbutiken)
Kvalitetssäkring av nationell transportplan 2010–2021, TRV 2012/43097 (pdf-fil, 1,1 MB)
Förutsättningarna för en modern tågtrafikledning, TRV 2012/40995 (pdf-fil, 1,3 MB)
Informationsinsatser och kunskapshöjande insatser inom transportområdet (pdf-fil, 385 kB)
Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta, delredovisning 2013-05-24 samt bilaga 1-3
Regeringsuppdrag

Övrigt

Hur påverkas Nettonuvärdeskvoten (NNK) av att fel tidsvärde har använts i EVA-modellen (pdf-fil, 302 kB)
Potentiella mineraltillgångar - underlag till utredning potentiell järnväg Kaunisvaara-Svappavaara (pdf-fil, 4 MB)
Känslighetsanalyser av investeringsobjekt i förslag till nationell transportplan 2014-2025 (pdf-fil, 564 kB)
Rapport - Avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell transportplan 2014-2025 (pdf-fil, 325 kB)