Barns delaktighet och inflytande är en förutsättning för hälsa

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Folkhälsoinstitutets uppdrag är att främja hälsa samt förebygga sjukdomar och skador. För att bidra till en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen behöver man ta hänsyn utsatta grupper.

Suzanne Nilsson, Folkhälsoinstitutet- För Folkhälsoinstitutet är det viktigt att vara med i projektet barn och unga i samhällsplaneringen med tanke på delaktighet och inflytande för barn och unga – som är en förutsättning för god hälsa, säger Suzanne Nilsson, utredare vid Folkhälsoinstitutet.

En viktig punkt är att barn och unga vill påverka

Med utgångspunkt i de folkhälsopolitiska målen och FN:s konvention om barns rättigheter lyfter Suzanne särskilt följande:

  • Varje barn är en individ med egna rättigheter.
  • Barn och unga saknar rösträtt/formellt inflytande.
  • Barn och unga vill påverka.
  • Barn kan – mer än vuxna tror.
  • Barn och vuxna ser olika på samma sak och tycker olika saker är viktiga men ser kanske inte hinder på samma sätt.
  • Delaktighet främjar hälsa självständighet och frigörelse.

Forskningen visar starka samband mellan delaktighet, inflytande och hälsa. Inflytande gynnar barns hälsa.

Delaktighetstrappa

Det finns en modell, en delaktighetstrappa som kan användas för att mäta graden av inflytande. Den kan man ha stor nytta av för att definiera om det ibland är tillräckligt att informera, medan det i andra fall är kritiskt med delaktighet.