Malmö

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Ett område i centrala Malmö har sedan 2007 haft 40 km/tim och försöket har varit lyckat. Området utökades från den 1 februari 2010 och omfattar nu stora delar av centrala Malmö och Tygelsjö, en av byarna utanför Malmö.

Under arbetets gång har Malmö stad haft dialog med medierna, bjudit in till pressträff och öppnat för diskussion med boende i och kring Malmö. Vid ett tillfälle i augusti 2010 informerade Malmö stad tillsammans med NTF Skåne besökare på ett köpcentrum i centrala Malmö och mötte då hundratals personer.

Malmö stad informerade om sitt arbete med hastighetsförändringar och om hastighetens betydelse för trygghet och säkerhet, bland annat på sin webbplats.

I juni 2010 gjorde Malmö stad en undersökning, där man frågade den så kallade Malmöpanelen, ett urval av boende i Malmö, om det är bra med 40 km/tim i Malmö. Undersökningen visar att 43 procent är mycket positiva och att totalt 68 procent är positiva till hastigheten 40 km/tim i de centrala delarna av staden (källa YouGov).