Godstransportrådet Norrbotten och Västerbotten

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Mats Bengtén

Lastbil lastad med timmer

I rådet sitter representanter från näringslivet, Handelskammare, Sveriges Åkeriföretag i Norr, Swedavia, Sveriges Hamnar och Trafikverket.