Godstransportrådet Östra Mellansverige

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Godstransportrådet Östra Mellansverige lanserar godsstrategi

Godstransportrådet Östra Mellansverige är ett godsforum för näringsliv och planerande myndigheter. Ambitionen är att genom samverkan bidra till effektivare och smidigare godstransporter i regionen. I linje med detta lanserade rådet nyligen sin gemensamt framtagna "Godsstrategi för Östra Mellansverige" (länka till godsstrategin, bifogad)

Arbetet leds sedan 2011 av landshövding Peter Egardt i Uppsala. De län som ingår i Godstransportrådet Östra Mellansverige är Stockholms, Gotlands, Upplands, Västmanlands, Södermanlands, Örebro och Östergötlands län.
Trafikverket Region Stockholm och Öst bistår i arbetet.

Utöver möten för rådsmedlemmarna anordnar Godstransportrådet Östra Mellansverige även årliga rådslag om gods som alla intresserade hälsas välkomna till!