Kombitransporter – hinder och möjligheter

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Paneldebatt , fr.v. Stig Wiklund Näringslivets Transportråd, Micael Svensson Jernhusen, Karin Svensson Smith kommunpolitiker Lund f.d. Trafikutskottet, Magnus Gunnarsson Sveriges Åkeriföretag, Thomas Andersson TX Logistics och Mats Hollander Green Cargo.

Godstransportrådet Skåne & Blekinges konferens om kombitrafik, som arrangerades i Malmö den 1 mars, kom i mångt och mycket att präglas av det nedslående faktum att marknadens största aktör, norska Cargonet, lagt ner sin kombitrafik i Sverige.

Konferensen var planerad att hållas i december 2011, men då Cargonet kom med sitt besked om nedläggning planerades konferensen om till mars 2012. Konferensen var en samlande punkt och ingick som en del av kommunikationsinsatserna inom KombiSyd II.

Ingvar Nilsson, vd för transport- och logistikjätten DB Schenker och ordförande i Transportindustriförbundet, belyste problematiken:

– Kombitrafik är bra för fasta och stabila flöden, men nyckelordet i transportbranschen är flexibilitet. Där finns en motsättning. Och med upp till sju aktörer i en och samma transport – vem ser egentligen till att kunden blir nöjd? Vem tar ansvaret om han inte blir det?

Banavgifter utmålad bov

Bjarne Ivar Wist, informationsdirektör på Cargonet, fanns på plats och förklarade nedläggningsbeslutet med minskad punktlighet, terminalernas bristande kapacitet att hantera avvikelser – och de kommande höjda banavgifterna:
– Rambetingelserna utvecklar sig inte positivt. Blir det någon typ av fortsättning på verksamheten så blir det mer trots än tack vare den förda politiken, menade Wist.

Avgifter, skatter och behov av utbyggnad av järnvägsnätet var överlag en fråga som engagerade många av talarna under dagen och Karin Svensson Smith (MP), lokalpolitiker i Lund och tidigare ledamot av riksdagens trafikutskott, gav frågan ytterligare bränsle genom att kräva kilometerskatt på vägtransporterna.

– Transporter är ingen ideell verksamhet. Så länge det är billigare att köra lastbil hela vägen kommer det att köras lastbil hela vägen. Vi kan inte höja banavgiften förrän kilometerskatten finns där och kvaliteten i järnvägssystemet är bättre.

Stig Wiklund, ordförande i Näringslivets transportråd och därmed godskundernas röst på konferensen, argumenterade emot såväl höjningen av banavgiften som kilometerskatten:
– Det är klart att vi ska betala för användningen, men att börja betala mycket mer för något som vi kanske kommer att få i framtiden, det är fel. Vi som köpare kan ju inte påverka vare sig kapaciteten på spåren eller kvaliteten. Och det blir inte mer plats på spåren för att det läggs kilometerskatt på timmerbilarna i Norrland, där det inte finns några alternativ.

Effektivisera först

Lennart Andersson på Trafikverket påminde om att man har uppdraget att se över banavgifterna:
– Det kommer att bli dyrare, men från en låg nivå. Vi kommer också att titta på olika sätt att differentiera avgifterna.
Carl von der Esch, statssekreterare vid näringsdepartementet, menade att kravet på ökade medel och utbyggnad av järnvägen är att göra det lite för enkelt för sig:
– Nybyggnation är inte utesluten, men vi måste först se om det går att få ut mer eller lika mycket genom andra åtgärder. Styrning, organisation och effektivisering kan ge goda effekter

Transportmärkning

Micael Svensson från fastighetsbolaget Jernhusen bemötte också kritiken från Cargonet. Cargonet menade att Jernhusens avkastningskrav är skyhögt över vad transport- och logistikbranschen har och att detta var ett av skälen till att Cargonet inte såg det som ekonomiskt möjligt att driva sin svenska verksamhet vidare.
– Vi vill gärna ha långa avtal med operatörerna, men det är svårt för oss att utveckla verksamheten när perspektiven är så korta, svarade Micael Svensson.

Miljöargumentet för och kring kombitransporter sporrade också till diskussion och idéutbyte. Karin Svensson Smith lanserade idén om en transportmärkning, på samma sätt som varor är märkta utifrån bland annat rättvise- och ekologiska krav. Stig Wiklund på Näringslivets transportråd instämde i att konsumenternas makt är stor.
– Men framtiden för kombi ligger inte i första hand i miljöargumentet – den ligger i att vara kostnadseffektiv. Miljövänligheten blir ett extra värde.

Mingel och samtal under pauserna på Börshuset i Malmö.
Mingel och samtal under pauserna på Börshuset i Malmö.