Tågtrafik

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Här finns Trafikverkets tågavtal.

Gävle - Borlänge - Mjölby, Gävle - Avesta - Mjölby

Operatör: Svenska Tågkompaniet AB
Avtalspart: Tåg i Bergslagen AB
Avtalstid: 2011.12 – 2016.12
Årlig ersättning: ca 37,2 miljoner kronor
Ersättningen totalt: ca 186 miljoner kronor
Fordon: X 50 Regina, Y31 Itino, Y1
Antal resande: 2008: ca 2 644 000, 2019:

Jönköpings län

Krösatåg

Operatör: Merresor AB f.o.m. 2011 DSB (Danske Statsbaner) Småland AB som är ett dotterbolag till DSB Sverige AB.
Avtalsparter: Hallandstrafiken AB, Jönköpings Länstrafik AB och Länstrafiken i Kronoberg
Avtalstid: 2010-06 – 2015-12
Årlig ersättning: ca 10 miljoner kronor
Ersättning totalt: ca 55 miljoner kronor
Trafik: Nässjö/Jönköping-Värnamo-Halmstad
Fordon: Motorvagnar  Y31 Itino och y32 Itino
Antal resande: 2009: ca 1 3000 000, 2010: 719 000 (Notera att antalet linjer minskade från 6 till 1 från och med det andra halvåret 2010.)

Linköpning - Västervik/Kalmar

Operatör: Veolia Transport Sverige AB
Avtalsparter: Kalmar  Länstrafik AB, Östgötatrafiken AB
Avtalstid: 2008-06 – 2014-06
Årlig ersättning: ca 21 miljoner kronor
Ersättning totalt: 125, 5 miljoner kronor
Fordon: Y1, Itino och Y2
Antal resande: 2008: ca 547 000,2009: ca 465  000, 2010: ca 563 000

Nattåg Göteborg/Stockholm - Narvik

Operatör: SJ AB
Avtalspart: SJ AB
Avtalstid: 2013.06 – 2018-12
Årlig ersättning: ca 116 miljoner kronor
Ersättning totalt: ca 638 miljoner kronor
Fordon: Lok samt sitt-, ligg-, sov- och restaurangvagn
Antal resande: 2010: ca 494 000,

Karlstad - Charlottenberg - Oslo

Operatör: Tågkompaniet AB
Avtalsparter: Värmlandstrafik AB
Avtalstid: 2012 - 2018
Årlig ersättning: ca 1,8 miljoner kronor
Ersättning totalt: ca 9 miljoner kronor
Fordon: X50 Regina
Antal resenärer: 2013: ca 190 000

Tåg i Väst

Operatör: SJ AB
Avtalspart: Västtrafik AB
Avtalstid: 2010-06 - 2015-06
Årlig ersättning: ca 21 miljoner kronor
Ersättning totalt: ca 126 miljoner kronor
Fordon: X50 Regina, Y31 och Y32 Itino
Antal resande: 2013: ca 7 000 000

Norrtåg (Luleå - Kiruna, Sundsvall –Storlien, Umeå – Vännäs/Lycksele och Sundsvall – Umeå)

Operatör: SJ AB
Avtalspart: Norrtåg AB Avtalstid: 2011 - 2012
Årlig ersättning: ca 54 miljoner kronor
Ersättning totalt: ca 540 miljoner kronor
Fordon: X62, X52, X11, Itino och Y1
Antal resande: 2013: ca 1 500 000