Ansökan om kapacitet

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Kundnära tjänster, processledning 011-21 23 30

Tekniskt användarstöd

Frågor av teknisk karaktär som behörigheter och inloggningsproblem hanteras av Trafikverkets användarstöd, tfn 010-125 10 10  eller
anvandarstodit@trafikverket.se

Planera trafik

Önskemål om förändring, allmänna frågor eller problem med  e-tjänsten hanteras direkt av processamordningen. Kontakt sker via verksamhetsbrevlådan,
trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se

 

E-tjänsten används för ansökan av kapacitet på järnväg.

Trafikverkets process för tilldelning av kapacitet finns beskriven i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB). För att stödja denna process har denna e-tjänst tagits fram.

From tågplan 2015 är tjänsten Ansökan om kapacitet obligatorisk. Åtkomst sker via Trafikverket.se/mina sidor och är behörighetsstyrd.

Beskrivning av behörigheter

Ansökan om kapacitet, tilldelningsprocessen (kommande tågplan)

Administrator:
Uppdatera kontaktuppgifter samt behörighet att sända in/ångra ansökningar, inklusive registratorbehörighet. Endast utsedd/utsedda personer på företaget har denna behörighet

Registrator:
Kan uppdatera, ta bort, lägga till och så vidare i tjänsten

Reader:
Kan endast läsa (så kallad tittabehörighet)

Ansökan om kapacitet, Adhocprocessen (innevarande tågplan)

Administrator:
Uppdatera kontaktuppgifter, inklusive registratorbehörighet

Registrator:
Kan uppdatera, ta bort, lägga till och så vidare i tjänsten

Reader:
Kan endast läsa (så kallad tittabehörighet)

Film

Se en introduktionsfilm på Youtube