Ansökan om kapacitet

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Kundnära tjänster, processledning 011-21 23 30

Tekniskt användarstöd

Frågor av teknisk karaktär som behörigheter och inloggningsproblem hanteras av Trafikverkets användarstöd, tfn 010-125 10 10  eller
anvandarstodit@trafikverket.se

Verksamhetsnära användarstöd

Önskemål om förändring, allmänna frågor eller problem med  e-tjänsten hanteras direkt av processamordningen. Kontakt sker via verksamhetsbrevlådan,
trafikplanering.jarnvag@trafikverket.se

 

E-tjänsten används för ansökan av kapacitet på järnväg.

Trafikverkets process för tilldelning av kapacitet finns beskriven i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB). För att stödja denna process har denna e-tjänst tagits fram.

Ansökan i E-tjänsten går att göra via import av formulär, kopiering av tidigare ansökan eller helt ny från början. Vid import av blanketter gäller nedan:

Vid editering av blanketten får ALDRIG formatet Excel 97-2003 (.xls) ändras till Excel 2007-2010 format (.xlsx). Det går bra att arbeta med blanketten i Excel 2007-2010, dock ska blanketten ALLTID sparas i Excel 97-2003-format (får ej heller konverteras till Excel 97-2003 format i efterhand). Detta för att blanketten ska kunna databehandlas i Trafikverkets system.

Blanketter JNB

 

Ansökan korttid Tågplan 2014

Tidigare har meddelats att tjänsten "Ansökan om Kapacitet" skulle tas i bruk till start av korttiden i Tågplan 2014,

beroende på förseningar i projektet kommer detta inte att ske förrän senare under 2014. Information kommer att ske i god tid före införandet!

Tills vidare gäller alltså nuvarande rutiner med blankett Ansökan Adhoc