Ansökan om kapacitet

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikplanering Förvaltning 

Användarstöd IT 

E-tjänsten används för ansökan av kapacitet på järnväg.

Trafikverkets process för tilldelning av kapacitet finns beskriven i Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB). För att stödja denna process har denna e-tjänst tagits fram.

From tågplan 2015 är tjänsten Ansökan om kapacitet obligatorisk. Åtkomst sker via Trafikverket.se/mina sidor och är behörighetsstyrd.

Beskrivning av behörigheter

Ansökan om kapacitet, tilldelningsprocessen (kommande tågplan)

Administrator:
Uppdatera kontaktuppgifter samt behörighet att sända in/ångra ansökningar, inklusive registratorbehörighet. Endast utsedd/utsedda personer på företaget har denna behörighet

Registrator:
Kan uppdatera, ta bort, lägga till och så vidare i tjänsten

Reader:
Kan endast läsa (så kallad tittabehörighet)

Ansökan om kapacitet, Adhocprocessen (innevarande tågplan)

Administrator:
Uppdatera kontaktuppgifter, inklusive registratorbehörighet

Registrator:
Kan uppdatera, ta bort, lägga till och så vidare i tjänsten

Reader:
Kan endast läsa (så kallad tittabehörighet)

Film

Se en introduktionsfilm på Youtube