Mobiltelefoner i trafiken

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Mobiltelefon i bilen

Som förare är du alltid skyldig att köra på ett trafiksäkert och tryggt sätt, därför får du inte använda utrustning som påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt.

Det finns regler när det gäller användning av mobiltelefoni i trafiken. Sedan 1 december 2013 har det tillkommit ett tillägg till reglerna för hur vi ska hantera mobiltelefoner och liknande utrustning på ett säkert sätt under körning.

Förändringen som införts i Trafikförordningen (1998:1276) innebär att föraren vid färd på väg endast får använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning om det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt.  Den som bryter mot denna bestämmelse kan dömas till penningböter.

På Transportstyrelsens webbplats finns en mer utförlig förklaring till vad denna förändring i trafikbestämmelserna innebär för dig som trafikant.

Du kan läsa mer om mobilanvändning och annan kommunikationsutrustning på Transportstyrelsens webbplats.

VTI (Väg och Transportforskningsinstitutet) har tagit fram två olika forskningsrapporter. De har legat till grund för regeringens beslut om ändringen i Trafikförordningen.