Gruppen för Nationell Samverkan inom trafiksäkerhetsområdet, GNS Väg

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Gruppen för Nationell Samverkan - Väg (GNS Väg) är en arena för utbyte av kunskap och koordinering av verksamheter inom trafiksäkerhetsområdet, mellan viktiga aktörer, i syfte att förverkliga Nollvisionen.

GNS Väg träffas sex gånger per år och hanterar aktuella trafiksäkerhetsfrågor som rör vägtrafik samt målstyrning trafiksäkerhet väg. GNS Väg har utsett 6 expertgrupper som syftar till att påverka trafiksäkerheten i positiv riktning.

I GNS Väg ingår representanter från 

  • Arbetsmiljöverket
  • Folksam
  • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
  • Näringsdepartementet   
  • Rikspolisstyrelsen   
  • Sveriges Kommuner och Landsting   
  • Toyota Sweden AB   
  • Trafikverket   
  • Transportstyrelsen

Dokumentation från gruppen