Gruppen för Nationell Samverkan inom trafiksäkerhetsområdet, GNS Väg

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Gruppen för Nationell Samverkan - Väg (GNS Väg) är en arena för utbyte av kunskap och koordinering av verksamheter inom trafiksäkerhetsområdet, mellan viktiga aktörer, i syfte att förverkliga Nollvisionen.

GNS Väg träffas sex gånger per år och hanterar aktuella trafiksäkerhetsfrågor som rör vägtrafik samt målstyrning trafiksäkerhet väg. GNS Väg har utsett 6 expertgrupper som syftar till att påverka trafiksäkerheten i positiv riktning.

I GNS Väg ingår representanter från 

 • Arbetsmiljöverket
 • Folksam
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
 • Näringsdepartementet   
 • Rikspolisstyrelsen
 • SAFER
 • Sveriges kommuner och landsting
 • Sveriges trafikskolors riksförbund
 • Sveriges åkeriföretag
 • Toyota Sweden AB     
 • Transportstyrelsen
 • Trafikverket

Dokumentation från gruppen