Avgifter för yrkesförarprov

Kontakta oss

Stäng

Kundtjänst för förarprov

Här hittar du information om avgifter för yrkesförarprov och vad som gäller vid betalning. Avgifterna gäller från den 1 september 2012.

Yrkesförarprov

Kunskapsprov för Taxiförarlegitimation, Yrkesförarkompetens, Yrkeskunnande Taxi, Lokförarbevis 
Kostnad: 325 kronor
Betalas till: Trafikverket

Kunskapsprov för Taxiförarlegitimation, Yrkesförarkompetens, Yrkeskunnande Taxi, Lokförarbevis – efter klockan 18.00 och helg
Kostnad: 400 kr
Betalas till: Trafikverket

Kunskapsprov för Yrkeskunnande Buss och Gods
Kostnad: 640 kr
Betalas till: Trafikverket

Kunskapsprov för Yrkeskunnande Buss och Gods – efter klockan 18.00 och helg
Kostnad: 830 kr
Betalas till: Trafikverket

Körprov för taxiförarlegitimation
Kostnad: 800 kronor
Betalas till: Trafikverket

Körprov för taxiförarlegitimation – efter klockan 18.00 och helg
Kostnad: 1040 kronor
Betalas till: Trafikverket

Tillverkning av taxiförarlegitimation  och yrkeskompetensbevis
Kostnad: 150 kronor
Betalas till: Transportstyrelsen

Fotografering på Trafikverkets förarprovskontor
Kostnad: 80 kronor
Betalas till: Trafikverket

Lån av Trafikverkets bil vid körprov för taxi
Kostnad: 400 kronor
Betalas till: Trafikverket

Betalning av Trafikverkets avgifter

Du ska i första hand använda det förtryckta inbetalningskort som Trafikverket tillhandahåller. Ange OCR-numret om du betalar över internetbank. OCR (Optical Character Reading) är en nummerserie som används för att betalningsmottagaren ska veta vem som har betalat en viss räkning.

Ombokning


Vid ombokning av prov kan du använda den redan betalda avgiften som du har tillgodo, för betalning av det nya provtillfället.
Observera att provavgifterna höjdes den 1 september 2012. Om du ombokar ett prov som är bokat innan den 1 september 2012 kommer det redan inbetalda beloppet utnyttjas och du får betala det resterande beloppet.

Trafikverkets konto för förarprovsavgifter: plusgiro 417 65 03-3

Betalning av Trafikverkets avgifter från utlandet

Om du ska betala förarprovsavgifter från utlandet, ska du betala till 
plusgiro 417 65 03-3 och använda dessa uppgifter:

  • BIC-kod (SWIFT): NDEASESS
  • IBAN-nummer: SE65 9500 0099 6026 4176 5033

OBS! På inbetalning från utlandet måste du ange OCR-nummer eller personnummer.

Bankens adress ska anges:
Nordea
105 71 Stockholm
Vid betalning inom Sverige anges alltid OCR-nummer.

Om du inte betalar i tid

Om en betalning inte kommer till Trafikverket i tid, skickar vi en betalningspåminnelse till dig. Då tar vi ut en påminnelseavgift på 50 kronor.

Om du inte betalar alls

Om du inte betalar avgiften måste vi lämna över ärendet till en indrivningsmyndighet. I sådana fall kommer din skuld att öka med de kostnader som uppkommer i samband med indrivningen. Om du inte har betalat trots påminnelse och inkassokrav överlämnas ärendet till Kronofogden för indrivning.

Om du har obetalda avgifter kan du inte boka förarprov.
Kronofogdens webbplats (öppnas i nytt fönster)

Vill du ha mer information?

För information om bokning och betalning, kontakta Trafikverkets kundtjänst för förarprov, telefon 0771-17 18 19.