Kultur och värderingar

Kontakta oss

Stäng

 

Trafikverkets kundtjänst

Hos oss på Trafikverket kommer du med all säkerhet att trivas! Vi har kul tillsammans i vår vardag på jobbet och atmosfären kännetecknas av omsorg om varandra.

Som kreativ samhällsutvecklare och attraktiv arbetsgivare verkar vi för en stimulerande arbetsmiljö präglad av arbetsglädje och engagemang. I en öppen och nyskapande kultur möter vi varandra med respekt samt uppmärksammar och följer författningar och andra krav.

För att stärka och förtydliga vår kultur arbetar vi med fem strategier med följande inriktning:

  • Din anställning
  • God arbetsmiljö
  • Förtroendefull samverkan
  • Berikande mångfald
  • Kompetenta och kreativa medarbetare

För oss är det viktigt med en gemensam kultur där alla medarbetare agerar utifrån vår värdegrund,  lyhördhet, helhetssyn och nyskapande. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.