Samhällsplanerare

Kontakta oss

Stäng

 

Trafikverkets kundtjänst

Som samhällsplanerare formar du framtiden genom att till exempel påverka hur ett resecentrum ska se ut eller hur vi ska få ner bilanvändandet.


En stor del av arbetet som samhällsplanerare består i att föra en dialog med kommuner, länsstyrelser och regioner. Du får en viktig roll genom att belysa konsekvenser i frågor som exempelvis var det ska starta verksamheter eller var bostäder bör byggas för att bilanvändningen ska minimeras.

Stora och små projekt skapar en helhetsbild

Arbetet är ofta långsiktigt och du jobbar även med att omvärldsbevaka, ta fram finansieringslösningar och förmedla kompetenser dit de behövs. Du jobbar både med stora och små frågor och får därmed en helhetsbild av samhällets utveckling. Helena och Kerstin, som båda arbetar som samhällsplanerare, tycker yrkets bredd samt möjligheten att påverka framtiden och samhällsutvecklingen är det mest spännande med jobbet.

Helhetstänkande och tvärvetenskaplig

Som samhällsplanerare är det mycket viktigt att kunna prata med människor och ha förståelse för deras situation. Det är också viktigt att kunna överblicka och se helheter för att kunna fatta beslut i olika frågor. Eftersom tjänsten kräver ett helhetstänkande får du gärna ha tvärvetenskaplig bakgrund, men du ska även kunna gå ner på detaljerad nivå i en viss fråga.