Månadens bild

Kontakta oss

Stäng

Robert Herpai
robert.herpai@trafikverket.se
Telefon: 010-123 8959
Telefontid tisdag-torsdag 9-11

Besöksadress

Trafikverket
Sveriges Järnvägsmuseum
Rälsgatan 1, Gävle

Postadress

Trafikverket
Sveriges Järnvägsmuseum
Box 407
801 05 Gävle

Månadens bild.

Orostider

Lördagen den 8 november är det Arkivens dag med tema Orostider.
Andra världskriget är en av många orostider som människor utsatts för.
I Sverige var det försvarsbeslutet år 1925 som antagits av svensk Riksdag som styrt hur det svenska försvaret såg ut vid krigsutbrottet år 1939.
Försvarsbeslutet år 1925 innebar bl.a. förändringar i form av slopade regementen, minskat antal kompanier i de olika vapenslagen och förkortad värnpliktstid. Man förutsåg en längre period av lugn i Europa efter första världskrigets krigströtthet och att det skulle finnas tid för upprustning om världsläget skulle ändras.
När världsläget förändrades gjordes en utredning som bl.a. ledde till att en ny mobiliseringsinstruktion snabbt fick utarbetas. När det gällde järnvägstrafiken upprustades 1938-1939 bl.a. avställda ånglok och reservuppställningsplatser för omformare anlades, år 1940 anordnades bl.a. sjukhuståg och järnvägsluftvärn.
Detta år gjordes också två pansartåg iordning för uppställning i Boden och i Kiruna.
SJ:s  femte distrikt beordrades att till militären ställa två ånglok typ J, två Or-vagnar, en öppen godsvagn samt fyra malmvagnar till förfogande för ombyggnad till två pansartåg. För detta ”utlån” fick SJ 35 kr i dygnshyra.
Pansartågen fick namnen ”Kiruna” och ”Boden”.
Ångloken försågs med fastskruvade pansarplåtar förarhytterna fick siktskåror istället för fönster. Vagnarna fick överbyggnader av pansarplåt med skjutluckor och siktgluggar på vagnarna ställdes luftvärnskanoner och kulsprutor.
Vagnar som ingått i pansartågen ”Kiruna” och ”Boden” stod länge kvar i Boden innan de skrotades under mitten av 1960-talet. 

Källa: Pansartåg i Sverige av Ulf Diehl (Tåg nr 10 1971)

Se program för Arkivens dag på Sveriges Järnvägsmuseum här (Sida öppnas i nytt fönster)