Månadens bild

Kontakta oss

Stäng

Robert Herpai
robert.herpai@trafikverket.se
Telefon: 010-123 8959
Telefontid tisdag-torsdag 9-11

Besöksadress

Trafikverket
Sveriges Järnvägsmuseum
Rälsgatan 1, Gävle

Postadress

Trafikverket
Sveriges Järnvägsmuseum
Box 407
801 05 Gävle

Månadens bild.

SJ:s manuella telefonväxel på 1960-talet

Datum för när fotografiet är taget är år 1968 den 30 augusti, motivet är den manuella telefonväxeln i Växjö bandistrikt.
Fotografiet har använts i en artikel med titeln ”Vardagens rationalisering t ex i Växjö” i SJ-nytt nr 17 1968.

En större omorganisering hade gjorts inom SJ tidigare med syfte att bl.a. effektivisera. I artikeln uppmärksammas de effektiviseringar som gjorts ute i SJ-distrikten.

Administrationsfunktioner, personalfunktioner för olika avdelningar samlades under ett tak, en ny fjärrskriftscentral hade tagits i bruk och genom en tillbyggnad till bandistriktets telehus samlades flera funktioner i en byggnad. I telehuset fanns telefonväxel, fjärrskriftcentral samt telefonunderhållets expeditioner och verkstäder.

Dessa åtgärder skulle göra hela verksamheten mer effektiv och i slutänden skulle detta ge nöjdare kunder.

Den manuella telefonväxeln sköttes av telefonister som kopplade samman den uppringande abonnenten (A) med den abonnent som söktes (B). Via kabelanslutna proppar, en för abonnent A och en för abonnent B, som sattes i kopplingslisterna kopplades abonnenterna ihop.