Månadens bild

Kontakta oss

Stäng

Robert Herpai
robert.herpai@trafikverket.se
Telefon: 010-123 8959
Telefontid tisdag-torsdag 9-11

Besöksadress

Trafikverket
Sveriges Järnvägsmuseum
Rälsgatan 1, Gävle

Postadress

Trafikverket
Sveriges Järnvägsmuseum
Box 407
801 05 Gävle

Månadens bild.

Sammanstötning i Grimstorp julaftonen år 1909

Julaftonen år 1909 i Grimstorp fick en dramatisk avslutning.
Grimstorp är ett samhälle med en järnvägsstation belägen utmed södra stambanan cirka en mil söder om Nässjö.
Denna julafton hade man mycket att göra på stationen och en ledig stationskarl kallades in för att avlasta personalen. När han kom till stationen fick han höra det ett tåg som närmade sig järnvägsstationen norrifrån gav ankomstsignal.
Stationskarlen trodde att det var godståg nr 1519 som var på väg in, det tåget var egentligen sent, i själva verket var det egentligen tåg nr 1351 som var på ingång. Stationskarlen fällde utan stationsinspektorens tillstånd den fasta signalen så att den visade klart för infart.
En annan stationskarl var posterad utanför växeln med order till tåg nr 1351 att göra uppehåll för möte med nr 1352.  När semaforen fälldes började han genast ge stoppsignaler mot tåget. På grund av den höga hastigheten och isbark på rälen kunde inte tåget stoppas utan det körde förbi stationen och sammanstötte med tåg nr 1352. Efter olyckshändelsen konstaterades att sammanstötningen

”hade tvifvels utan blifvit afsevärt svårare om ej det uppåtgående tågets lokförare hade haft sinnesnärvaro nog att slå back, då stoppsignaler började gifvas från 1,351”.

Tåg nr 1352 hann backa cirka 100 m innan sammanstötningen skedde och tre ”godsfinkor” blev fullständigt ramponerade. Från Nässjö skickades ett extra tåg med ”manskap och atiralj” så att man kunde påbörja arbetet med att återställa banan.
Inledningsvis uppskattades att den materiella skadan skulle uppgå till omkring 100 000 kr, motsvarande ett värde idag av cirka 500 000 kr. (Enligt prisomräknare länkad från Kungliga Myntkabinettets hemsida)

Det var endast godståg inblandade, inga passagerare eller järnvägsanställda skadades.

Bilden ovan är en av två bilder som finns i Sveriges Järnvägsmuseums bildarkiv som finns tillgängligt på www.samlingsportalen.se .

Källa: Kalmar 29/12 1909

Klicka på länken för att läsa notis i tidningen Kalmar från 29/12 1909 om olyckan.
Sammanstötningen i Grimstorp. (Pdf-fil 245 kb, öppnas i nytt fönster)