EU-logotyp

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Profilrådet 

Alla som får projektstöd av Europeiska unionen, EU, är skyldiga att informera allmänheten om både projektet och att det delfinansieras av unionen. Kravet är fastställt i förordning 1828/2006 av Europeiska kommissionen.

Alla som får projektstöd av Europeiska unionen, EU, är skyldiga att informera allmänheten om både pro jektetoch att det delfinansieras av unionen. Kravet är fastställt i förordning 1828/2006 av Europeiska kom missionen.Tänk på att hela eller delar av stödet kan krävas tillbaka om informationskravet inte uppfylls.

Placering

Projekt som får stöd av EU ska följa Trafikverkets grafiska profil och addera EU-logotypen på allt material som produceras inom projektet och i alla sammanhang där projektet presenteras: informationsmaterial, reklam, konferenser, seminarier, mässor, utbildningar, utställningar och tävlingar.

EU-logotypen ska placeras på en framträdande plats, och den fond som har finansierat projektet ska tydligt anges. EU:s logotyp består av två element: en flagga (emblem) och fondens namn (ordmärke).

EU-logotypens placering på olika enheter

  • På trycksaker ska EU-logotypen placeras på baksidan ovanför avsändarinformationen.
  •  På annonser ska EU-logotypen placeras nere till vänster.
  •  I presentationer ska EU-logotypen placeras nere till vänster ovanför den röda färgplattan.
  •  På skyltar ska EU-logotypen placeras nere till vänster.

Storlek på EU-emblem

  • 16 mm bred på A4-format.
  •  25 mm bred på A3-format.
  •  55 mm bred på affischer, 70x100.
  •  110 mm bred på roll up, 80x220.
  •  400 mm bred på informationstavlor för vägprojekt.
  •  Om det sammanlagda offentliga stödet (nationellt + EU) är större än 500 000 euro ska logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden uppta minst 25 procent av skyltens yta.

För mer information om hur EU-logotypen ska tillämpas i Trafikverkets grafiska profil och om krav från EU, se rutinbeskrivning: TDOK 2012:348, EU-logotypertillsammans med Trafikverkets grafiska profil. För mer information, kontakta Trafikverkets profilråd. Du hittar kontaktuppgifterna under fliken Visa kontaktuppgifter.

 

Klicka på bilden för att göra den större.