Fler kan ta tåget när Trafikverket bygger om stationerna

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

För att funktionshindrade, barn och äldre lättare ska kunna ta sig till tåget bygger Trafikverket om ett 60-tal järnvägsstationer runt om i landet.

Projektet ”Stationer för alla” pågår under 2009-2011 och vid årsskiftet kommer 38 av dessa stationer vara färdiga.

Trafikverket vill att alla ska kunna resa i kollektivtrafiken. Att det ännu inte är så överallt är dock i dag en verklighet för många. Som en del i att förbättra möjligheten att resa med tåg genomför Trafikverket just nu ett stort arbete med att tillgänglighetsanpassa stationsmiljön för personer med funktionshinder.

Projektet ”Stationer för alla” har kommit drygt halvvägs och vid årsskiftet kommer 38 stationer ha tillgänglighetsanpassats. Bland de åtgärder som genomförts kan till exempel nämnas att Trafikverket har låtit bygga ledstråk och tydligt uppmärkta skyddszoner på plattformar, kompletterande ledstänger och markering av trappor, och framtagande av taktil orienteringstavla och spårnummerskyltar (skyltar som kan användas av både seende och synskadade).

Andra förbättringar som har genomförts är bland annat:

  • Ledstråk till och från samt på plattformar
  • Lämplig lutning på ramper
  • Bättre belysning, både allmän belysning och på skyltar
  • Taktil områdeskarta och taktila spårnummerskyltar
  • Nya bänkar och lutningsbrädor, soffor och papperskorgar.
  • Nya vind- och väderskydd
  • Komplettering av ledstänger
  • Kompletterande markering av trappor
  • Kontrastmarkeringar på glaspartier, utskjutande ytor och föremål
  • Anpassade knappsatser i hissar

Trafikverkets arbete med att anpassa stationer för funktionshindrade följer ett EU-direktiv och den svenska regeringen har satt som mål att 40 stationer ska anpassas fram till 2010. Trafikverket går sedan vidare och åtgärdar ytterligare stationer så att totalt ett 60-tal ska vara klara till 2011. Målsättningen är att ytterligare ett stort antal stationer byggas om fram till 2015 och totalt handlar det om cirka 150 stationer.

Möt oss på Stockholmsmässan under Persontrafikdagarna

Trafikverket deltar i Persontrafikdagarna på Stockholmsmässan 26-28 oktober (monter C02:21). Där berättar vi bland annat mer om arbetet med tillgänglighetsanpassning av stationer.