27/12 kl 11:45 Lägesrapport från Trafikverket tisdag förmiddag

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Läget på vägarna är lugnt. Det är fortfarande stopp på Stångådalsbanan och Ystadbanan på grund av fastkörda tåg. Spårfelet mellan Göteborg och Trollhättan kvarstår med förseningar som följd.

Här kan du läsa en sammanfattning av läget på vägarna och i tågtrafiken.

Läget i vägtrafiken

I stora delar av landet råder vinterväglag med risk för halka. Alla trafikanter uppmanas att ta det försiktigt på vägarna, ta god tid på sig, hålla avstånden och beakta körsätt.

Syd

Inga stora framkomlighetsproblem i trafiken eller svårigheter att ta sig fram på vintervägarna i Region Syd för närvarande.

Alla vägar i regionen är öppna men har inte full vägbredd. Uppröjningsarbete pågår, främst genom att bredda vägar till full bredd och att forsla bort snövallar från korsningar och samhällen. Röjningsarbeten kommer att pågå hela veckan.
Ingen större nederbörd eller besvärlig vind väntas de närmaste dagarna.

Väst

Framkomligheten är fortsatt god i området. Det är dock stor risk för halt väglag då halkbekämpning i form av salt inte har någon större effekt på grund av kylan.
Vädret i regionen verkar lugnt och stabilt de närmaste dagarna.

Stockholm/Öst

Inga större problem med framkomligheten i regionen. Vägbanorna är dock hala och isiga då det inte går att salta vägarna på grund av kylan.
Under morgonen inträffade en olycka mellan en buss och personbil på väg 55 i höjd med Flogsta i Uppsala län. Vägen är nu åter framkomlig. Ett flertal älgolyckor har också inträffat i Stockholmsregionen under morgonen.
Vädret i regionen är fortsatt stabilt med lättare snöfall.

Mitt/Nord

Inga framkomlighetsproblem finns att rapportera. Väderläget är stabilt, med fortsatt kallt uppehållsväder.
Plogning pågår på E4 i Västernorrland. Sandning pågår i kända problemområden.

 

Läget i Järnvägstrafiken

Syd

Det är fortsatt stopp i tågtrafiken på Stångådalsbanan från Hultsfred pga fastkört tåg vid Rockneby norr om Kalmar.

På Ystadbanan står fortfarande två tåg fastkörda vid Balkåkra öster om Rynge. Under tisdagen beräknas röjning kring tågen att påbörjas. Då kommer också värmeaggregat att användas för att tina de sannolikt helt fastfrusna tågen. När tågen är borta kan röjning av Ystad – Simrishamn inledas.

På sträckan Älmhult – Olofström är det för närvarande stopp för Volvotåget i väntan på röjning av banan. 

Öresundstågen kör enligt reducerad tidtabell till och med 2011-01-03. Resenärer uppmanas att vara observanta på skyltningen på plattformarna om vilka tåg som är inställda och ersätts med eller hänvisas till nästa förbindelse.

Ett antal godståg är fortfarande uppställda eller är på väg mot Malmö godsbangård.
Malmö godsbangård är fortfarande att anse som stängd, men vissa genomgående tåg kan nu passera mot kontinenten.

Prognosen för röjningen av Malmö godsbangård har blivit försenad. Trafikverket har initierat en nationell kraftsamling för att snarast kunna lösa problemet. Tills vidare kan ingen normal godstrafik bedrivas på godsbangården förrän alla uppställda tåg hanterats.

Gårdagens fastlagda plan (tisdag 28/12 kl. 13:00; 50% och 29/12 kl. 13:00; 100%) kommer under eftermiddagen med största sannolikhet att justeras till en senarelagd tidpunkt.

På södra stambanan mellan Nässjö-Malmö kan vissa förseningar uppstå då möjligheterna att byta spår eller köra förbi är mycket begränsade till vissa driftsplatser.

Väst

Det är spårfel mellan Göteborg och Trollhättan efter att ett tåg har kört med en hjulskada. Tågtrafiken körs med begränsad hastighet.
På Sävenäs rangerbangård har man problem med rangerautomatiken med begränsad kapacitet. Prognosen är att det är klart under dagen.
I övrigt ser trafikläget bra ut.

Stockholm/Öst

I stort sett inga störningar för närvarande. Pendeltrafiken rullar på.

Mitt

I stort sett inga störningar för närvarande. Gävle Godsbangård beräknas färdigröjd till lunch.

Norr

Trafikläget ser bra ut. 

Långsiktig prognos

Trafikverket bedömer att normal trafik kan återupptas till stor del innan nyårshelgen.