Turistmål i Uppsala

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

I Sverige har vi ett antal landmärken, turistvägar, turistmål och världsarv. Här kan du hitta dem som finns i ditt län.

Alla länkar och dokument öppnas i nytt fönster.

Enköping

Drömparken

Drömparken är en park i parken gestaltad av holländaren Piet Oudolf. Parken anlades 1996 och byggdes ut med en ny del 2002.
Drömparken (Enköpings kommuns webbplats) 

Grönsöö

Strax väster om Stockholm finns en vildmark i det orörda och leende Mälarlandskapet. Där högt på sin kulle, djärvt utskjutet mellan glittrande Mälarfjärdar, ligger Grönsöö slott och slottspark.
Grönsöös webbplats

Medeltidskyrka

Kyrkan byggdes i början av 1300-talet och försågs under 1400-talet med sakristia och vapenhus. Samtidigt tillkom kyrkans valv. I mitten av 1480-talet utsmyckades valv och väggar med kalkmålningar av Albertus Pictor.
Medeltidskyrka (Härkeberga kyrkas webbplats)

Heby

Färnebofjärdens nationalpark

Nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli och Färnebofjärden är idag en av 28 nationalparker i Sverige. Här bevarar vi vårt svenska naturarv så att vi, och kommande generationer, får njuta av vår vackra natur.
Färnebofjärdens webbplats

Håbo

Slott

Fältmarskalk Carl Gustaf Wrangel började år 1654 bygga Skoklosters slott. Det står idag intakt med välbevarade interiörer och unika samlingar av vapen, verktyg, böcker, möbler, textilier, konst och konsthantverk från tiden 1550-1850. Skoklosters slott övertogs 1967 av staten och är nu ett unikt muséum.
Slott (Håbo kommuns webbplats)

Tierp

Bruksmiljö (Lövsta)

Lövstabruk var en gång Sveriges största järnbruk och anlades redan på 1620-talet av Louis De Geer.
Lövstabruks webbplats

Bruksmiljö (Söderfors)

Bruksmiljö från 1676 anlagd för ankarsmide. Söderfors Bruk anlades för att hålla den svenska krigsflottans fartyg med ankare. Den lilla bruksorten, mitt i Dalälven, har överlevt stålkrisen och är i dag ett samhälle som bjuder på god service.
Söderfors kommuns webbplats

Uppsala

Linnés Hammarby

Gården Hammarby är en av Sveriges mest stilriktigt bevarade 1700-talsgårdar. Den köptes av Carl von Linné 1758 som en tillflykt från Uppsalas osunda miljö.
Linnés Hammarby (Uppsala universitets webbplats)

G:a Uppsala

Gamla Uppsala är en Sveriges viktigaste historiska platser. Besök vårt museum, ströva runt bland kungshögarna och de flera hundra gravarna och känn den mystiska stämningen.
G:a Uppsala (Riksantikvarieämbetets webbplats)

Älvkarleby

Laxön

Laxön ligger mitt i Älvkarleby-fallen och här hade ingenjörtrupperna under mer än 100 år sitt sommarläger när de övade broslagning över forsande vatten.
Laxön (Älvkarlebys webbplats)

Östhammar

Gruvområde

Dannemora gruvor Det första säkra dokumentet om malmbrytning vid Dannemora är från 1481, då Sten Sture d.ä. tilldelade ärkebiskop Jakob Ulfsson en fjärdedel av ett silverberg.
Dannemora gruvor (pdf-fil)

Bruksmiljö (Österbybruk)

Här finns herrgårdsmiljö och bruksgata med byggnader från 1700- och 1800-talen. Byggnadsminne. Här kan man se världens bäst bevarade vallonsmedja.
Österbybruks webbplats 

VallonbrukenVallonbruken, Tierp och Östhammars kommun

I Uppland fanns alla nödvändiga naturresurser för järnframställning, malm, skogar till träkol och vattenkraft. Ett trettiotal järnbruk växte upp i landskapet. De kallas Vallonbruk efter de vallonska yrkesmän som hade en nyckelroll vid järnframställningen. 

 

Bruken var långt mera än bara en arbetsplats. De var snarare kompletta livsmiljöer där många människor arbetade och levde hela sina liv. I dag är de flesta vallonbruken välbevarade, unika besöksmål och några har fortfarande en världsledande metallindustri.
Vallonbrukens webbplats
Vallonbruken, karta (pdf-fil, 3 MB)

Enköping

Grönsöö turistväg

Vägen tar dig bland annat förbi Grönsöö slott och slottspark som ligger mellan glittrande Mälarfjärdar, ett minnesmärke från tidig svensk stormaktstid och unik sammanhållen kulturmiljö.
Grönsöö turistväg, karta (pdf-fil, 1 MB)