Västra Götalands län

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

På de här sidorna hittar du information om väg och järnväg i Västra Götalands län. Det finns till exempel information om våra vägar i länet och kartor med information om hastighetsgränser.

Under rubriken Projekt i länet kan du läsa mer om de väg- och järnvägsprojekt som är aktuella i din närhet samt hur planeringsprocessen går till. Dessutom finns information om skötsel av vägar och om vem som ansvarar för din väg i de olika driftområdena.