Västsvenska paketet

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Åke Wessman

Camilla Lundén

Helena Mehner

Nu genomför vi Västsvenska paketet – ett samhällsbygge som bidrar till en attraktiv, hållbar och växande region.

Det blir lättare att ta sig fram, och vi får bättre och attraktivare kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige. Ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige är målet.