Så finansieras Västsvenska paketet

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Åke Wessman

Camilla Lundén

Helena Mehner

Västsvenska paketet kostar 34 miljarder kronor att genomföra.

Västsvenska paketet beräknas kosta 34 miljarder kronor (2009 års prisnivå) att genomföra. Staten står för hälften av kostnaden och medfinansiering sker lokalt och regionalt. Denna finansieringsmodell beslutades med bred politisk enighet i Göteborgs kommunfullmäktige, regionfullmäktige i Västra Götaland och i Halland. Sveriges riksdag röstade under 2010 igenom att trängselskatt ska införas i Göteborg från och med 1 januari 2013. 2011 beslutade riksdagen om flerpassageregeln och att trängselskatten ska höjas.

För Västsvenska paketets del innebär det att staten står för 17 miljarder kronor. För resten står trängsel­skatten (14 miljarder), Göteborgs stad (1,25 miljarder), Västra Götalandsregionen och Region Halland (1 miljard) och realisering av markvärden (0,75 miljarder).

Medfinansiering genom trängselskatt och vägtullar är numera en vanlig modell i många länder för att kunna genomföra stora satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar.