Hälsa

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Trafiken orsakar en rad hälsorisker, inte bara den uppenbara risken att skadas eller dödas i olyckor.

Trafikverket kartlägger problemen för att kunna minimera dem.  En utveckling av transportsystemet så att det underlättar för gångtrafikanter och cyklister ger positiva effekter på folkhälsan.