Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Gång- och cykelvägar bidrar till en förbättrad trafiksituation och ger samtidigt möjlighet att välja andra färdsätt och minska bilberoendet.

På sträckan Västergarn och Klintehamn saknas gång- och cykelväg helt och att fotgängare och cyklister rör sig i blandtrafik längs hela den aktuella sträckan längs Väg 140 innebär otrygghet. Trafikverket har därför tagit fram en samrådshandling Förstudie för gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn.

 

Det är i nuläget ett stort flöde av fotgängare och cyklister och med förekommande farliga omkörningar. Förstudien syftar till att föreslå åtgärder för att förbättra trygghet och säkerhet för fotgängare och cyklister längs Väg 140 mellan Västergarn och Klintehamn, en sträcka på cirka 8 km.