Väg 761, delen G:a Hjälmseryd–Stockaryd

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Henrik Lönngren

Trafikverkets kundtjänst

bild på väg 761

Syftet med vägprojektet för väg 761 mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Vi bygger ny väg mellan G:a Hjälmseryd och Stockaryd. Den nya vägen får en högre genomgående standard med även en ny anslutning ut mot väg 30. Arbetet har startat och beräknas vara klart i november.

Vi leder om trafiken från den 26 maj och fyra månader framåt

Under delar av byggtiden blir det sänkt hastighet så räkna med en längre restid. För att säkerställa vägarbetarnas säkerhet, minska störningarna för trafikanterna och för att få en så bra kvalité som möjligt på arbetet som görs på väg 761 leder vi om trafiken under fyra månader, se karta till höger. Vi leder om trafiken från den 26 maj och cirka fyra månader framåt. Trafiken leds om på väg 30 och 763 norrut och på väg 30, 744 och 756 söderut. Du som bor längs väg 761 kommer hela tiden att kunna ta dig till och från din bostad. Följ orange vägvisning och kör försiktigt under hela byggtiden, både för din egen säkerhet och för de som arbetar på vägbygget.

Sprängning

Vi borrar och spränger berg. Vi uppmanar därför allmänheten att hörsamma varningssignaler vid sprängning och att inte beträda vägarbetsplatsen. För er egen säkerhet! Vissa störningar som buller, damm och vibrationer kan förekomma under byggtiden.

Höjd säkerhet på sträckan

Att höja säkerheten på sträckan mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd är prioriterat. Vägen är smal med dålig sikt och den tunga trafiken har ökat. I projektet ingår förutom den nya vägen:

  • en ny anslutning till väg 30
  • enskilda vägaren
  • 500 m lång gång- och cykelväg väster om Stockaryd.

Bakgrund

Vägen har en dålig plan- och profilstandard och är smal. År 2008 byggdes en råvaruterminal i anslutning till södra stambanan i Stockaryd, för att göra det möjligt att lasta om mellan väg- och järnvägstransporter. I det större trafikperspektivet avlastar terminalen vägnätet betydligt genom att antalet långväga transporter minskar. Det är också bättre för miljön.

I närområdet kring terminalen ökar dock lastbilstrafiken. Enligt den senaste trafikmätningen som utfördes år 2008 trafikerades väg 761 av cirka 65 tunga fordon per dygn. Om tio år bedöms antalet lastbilar ha ökat till cirka 400 per dygn och om 30 år till cirka 750 lastbilar per dygn.