Väg 761, delen G:a Hjälmseryd–Stockaryd

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets växel

  • Ring växeln om du vet namnet på handläggaren du söker. Växeln är öppen vardagar 08.00–16.30
  • Telefon: 0771-921 921

Henrik Lönngren

Trafikverkets kundtjänst

bild på väg 761

Syftet med vägprojektet för väg 761 mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Arbetet har startat och beräknas vara klart i november i år.

Att höja säkerheten på sträckan mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd är prioriterat. Vägen är smal med dålig sikt och den tunga trafiken har ökat.

I projektet ingår förutom den nya vägen:

  • en ny anslutning till väg 30
  • enskilda vägaren
  • 500 m lång gång- och cykelväg väster om Stockaryd.

Bakgrund

Vägen har en dålig plan- och profilstandard och är smal. År 2008 byggdes en råvaruterminal i anslutning till södra stambanan i Stockaryd, för att göra det möjligt att lasta om mellan väg- och järnvägstransporter. I det större trafikperspektivet avlastar terminalen vägnätet betydligt genom att antalet långväga transporter minskar. Det är också bättre för miljön.

I närområdet kring terminalen ökar dock lastbilstrafiken. Enligt den senaste trafikmätningen som utfördes år 2008 trafikerades väg 761 av cirka 65 tunga fordon per dygn. Om tio år bedöms antalet lastbilar ha ökat till cirka 400 per dygn och om 30 år till cirka 750 lastbilar per dygn.