Väg 761, delen G:a Hjälmseryd–Stockaryd

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Bengt Fridell

Trafikverkets kundtjänst

bild på väg 761

Syftet med vägprojektet för väg 761 mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Vi har byggt en ny väg mellan G:a Hjälmseryd och Stockaryd. Den nya vägen har fått en högre genomgående standard med en ny anslutning ut mot väg 30. Det som återstår är bland annat arbetet med anslutningen ut mot väg 30 där det ska sättas upp portaler..

Nya väg 761 mellan Stockaryd och Gamla Hjälmseryd invigd

Äntligen är den klar, den efterlängtade vägen mellan Stockaryd och Gamla Hjälmseryd, som binder ihop väg 30 med Stockaryd och Stockarydsterminalen vid södra stambanan.

Ett par hundra invånare hade sökt sig till Stockaryds stationshus för att lyssna till invigningstal av landshövding Minoo Akhtarzand, åka premiärtur med buss på nya vägen och sedan avsluta med kaffe och tårta.

- Det är alltid lika roligt att får uppleva och medverka i den här typen av evenemang", inledde . Den nya vägen mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd bidrar till att ge kommunen en bättre logistikprofil, ge näringslivet ökade möjlighet till utveckling och tillväxt och framför allt får kommunens invånare och i synnerhet Stockarydsborna en bättre, tryggare och säkrare väg,sa Minoo Akhtarzand.

- Jag vill därför framföra ett stort tack till Trafikverket, Sävsjö kommun och europeiska utvecklingsfonden som tillsammans satsat 55 miljoner på den här samhällsekonomiskt lönsamma vägen och med det förklarar jag vägen invigd, avslutade landshövdingen innan det var dags att kliva på bussen för premiärtur längs den nya fina vägen.

Premiärtur med buss

- Än återstår det lite detaljer innan vi kan släppa på trafiken för fullt på den nybyggda delen, berättar projektledaren Bengt Fridell under premiärturen med bussen, som var fylld till sista plats.

Kunnigt och proffsigt fick vi veta allt från hur det myckna regnandet sinkat projektet till profiler, vägbankar, nedskärningar, anslutningar, skogsvägar, massbalanser och annat som hör till ett vägbygge.

Stormen Gudrun

Bakgrunden till den nya vägen är egentligen stormen Gudrun 2005, som medförde att stora mängder stormfälld skog behövde tas om hand. Stockaryd låg bra till vid södra stambanan för att smidigt kunna flytta över skogsråvaror från bil till järnväg och Stockarydsterminalen såg dagens ljus. Första skogstransporten från terminalen avgick 2008. Utvecklingen av terminalen ställde krav på bättre vägnät och den nya vägen är ett viktigt led i detta. 

Höjd säkerhet på sträckan

Att höja säkerheten på sträckan mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd har varit prioriterat. Vägen var smal och hade dålig sikt. I projektet ingick förutom den nya vägen:

  • en ny anslutning till väg 30
  • enskilda vägar
  • 2,5 km lång gång- och cykelväg väster om Stockaryd.

Bakgrund

Vägen hade en dålig plan- och profilstandard och var smal. År 2008 byggdes en råvaruterminal i anslutning till södra stambanan i Stockaryd, för att göra det möjligt att lasta om mellan väg- och järnvägstransporter. I det större trafikperspektivet avlastar terminalen vägnätet betydligt genom att antalet långväga transporter minskar. Det är också bättre för miljön.

I närområdet kring terminalen ökar dock lastbilstrafiken. Enligt den senaste trafikmätningen trafikerades väg 761 av cirka 100 tunga fordon per dygn. Om tio år bedöms antalet lastbilar ha ökat till cirka 400 per dygn och om 30 år till cirka 750 lastbilar per dygn.