Väg 761, delen G:a Hjälmseryd–Stockaryd

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Bengt Fridell

Trafikverkets kundtjänst

bild på väg 761

Syftet med vägprojektet för väg 761 mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Vi har byggt en ny väg mellan G:a Hjälmseryd och Stockaryd. Den nya vägen har fått en högre genomgående standard med en ny anslutning ut mot väg 30. Trafiken är påsläppt och vägen är invigd.

När projektet är avslutat kommer den här sidan att släckas ner den 31 januari 2015.

Höjd säkerhet på sträckan

Att höja säkerheten på sträckan mellan Gamla Hjälmseryd och Stockaryd har varit prioriterat. Vägen var smal och hade dålig sikt. I projektet ingick förutom den nya vägen:

  • en ny anslutning till väg 30
  • enskilda vägar
  • 2,5 km lång gång- och cykelväg väster om Stockaryd.

Bakgrund

Vägen hade en dålig plan- och profilstandard och var smal. År 2008 byggdes en råvaruterminal i anslutning till södra stambanan i Stockaryd, för att göra det möjligt att lasta om mellan väg- och järnvägstransporter. I det större trafikperspektivet avlastar terminalen vägnätet betydligt genom att antalet långväga transporter minskar. Det är också bättre för miljön.

I närområdet kring terminalen ökar dock lastbilstrafiken. Enligt den senaste trafikmätningen trafikerades väg 761 av cirka 100 tunga fordon per dygn. Om tio år bedöms antalet lastbilar ha ökat till cirka 400 per dygn och om 30 år till cirka 750 lastbilar per dygn.

Stormen Gudrun

Stormen Gudrun 2005, som medförde att stora mängder stormfälld skog behövde tas om hand. Stockaryd låg bra till vid södra stambanan för att smidigt kunna flytta över skogsråvaror från bil till järnväg och Stockarydsterminalen såg dagens ljus. Första skogstransporten från terminalen avgick 2008. Utvecklingen av terminalen ställde krav på bättre vägnät och den nya vägen är ett viktigt led i detta.