Norrbotniabanan

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Urban Eriksson

Trafikverkets kundtjänst

Tåg i hög hastighet

Ny järnväg mellan Umeå och Luleå: Norrbotniabanan.

Nuläge
Alla järnvägsutredningar är klara. Norrbotniabanan finns inte med i den nuvarande långsiktiga planen. Det är i nuläget oklart om när en byggnation kan genomföras.

Järnvägsutredningar

Norrbotniabaneprojektet består av sex järnvägsutredningar. De är Umeå-Robertsfors (JU 110), Robertsfors-Skellefteå-Ostvik (JU 120), Ostvik-länsgränsen (JU 130), Länsgränsen-Piteå (JU 140), Piteå-Södra Gäddvik (JU 150) och Södra Gäddvik-Luleå (JU 160). Stambanan övre norrland

Järnvägsutredningar Norrbotniabanan. 

De positiva effekterna är mycket stora:

  • Transportkostnaderna för godstrafiken kan minska med upp till 30 procent.
  • Restiderna för persontrafik kan halveras.

Norrbotniabanan ger möjlighet till samhällsutveckling

Godstrafiken mellan norra och södra Sverige på järnväg är omfattande  ungefär 60 procent av godstransportarbetet på järnväg sker i norra Sverige. Industrierna som nyttjar järnvägen använder i dag Stambanan genom övre Norrland, en bana som byggdes för 1800-talets behov. Den har stora lutningar, tvära kurvor och låga hastigheter. Den har ett enda spår och är sårbar för störningar, som i olyckliga fall kan förorsaka industrin driftstopp och stora förluster.

Norrbotniabanan bedöms skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling, ökad konkurrenskraft för näringslivet och positiv regional utveckling som gagnar hela landet.

En överflyttning av transporter till Norrbotniabanan beräknas ge en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 80 000 ton per år.

FilmrulleNorrbotniabanan - för gods och människor

Under rubriken Dokument i vänstermenyn hittar du filmer om Norrbotniabanan.