Deletapper Norrbotniabanan

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Urban Eriksson

Trafikverkets kundtjänst

Under flikarna nedan hittar du allt material som rör de olika delsträckornas arbete med järnvägsutredningen.

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

Trafikverket har beslutat att alternativ Ö2 via Sävar och Bygdeå, ska ligga till grund för den fortsatta planeringen av Norrbotniabanan (ny järnväg Umeå-Luleå).

Alternativ Ö2 bedöms sammantaget uppfylla projektmålen och Norrbotniabanans ändamål bäst. Med alternativ Ö2 undviks ingrepp i ett större sammanhängande område som idag är relativt opåverkat av störningar. En föreslagen dragning av Norrbotniabanan nära väg E4 ger också förutsättningar för en samordnad infrastrukturkorridor, varför en helt ny barriär kan undvikas för bland annat vilt och rennäring. Läs beslutet i slutrapoorten nedan.

Slutrapport JU110 (pdf-fil, 5 MB).

Vald korridor JU110 (pdf-fil, 9 MB).

Kartor och fotografier Järnvägsutredning 110

Karta kvarstående alternativ högupplöst (pdf-fil, 13 MB)
Karta kvarstående alternativ låguplöst (pdf-fil, 804 kB)
Sävar (pdf-fil, 1 MB)
Robertsfors (pdf-fil, 1 MB)

Utställningshandling Järnvägsutredning 110

Framsida (pdf-fil, 199 kB)
Kap 00 (pdf-fil, 93 kB)
Kap 01 (pdf-fil, 385 kB)
Kap 02 (pdf-fil, 209 kB)
Kap 03 (pdf-fil, 11 MB)
Kap 04 (pdf-fil, 5 MB)
Kap 05 (pdf-fil, 668 kB)
Kap 06 (pdf-fil, 375 kB)
Kap 07 (pdf-fil, 736 kB)
Kap 08 (pdf-fil, 7 MB)
Kap 09 (pdf-fil, 61 kB)
Kap 10 (pdf-fil, 1 MB)
Kap 11 (pdf-fil, 1 MB)
Kap 12 (pdf-fil, 297 kB)
Kap 13 (pdf-fil, 155 kB)
Kap 14 (pdf-fil, 87 kB)
Kap 15 (pdf-fil, 954 kB)
Kap 16 (pdf-fil, 167 kB)
Kap 17 bilagor (pdf-fil, 483 kB)
Kap 18 utvikkarta (pdf-fil, 242 kB)
Baksida (pdf-fil, 206 kB) 

Dåvarande Banverkets generaldirektör beslöt den 26 mars 2010 att välja alternativ P2 för den fortsatta planeringen av sträckan mellan Länsgränsen Norrbotten mellan Västebotten och Piteå.

Slutrapport JU 140 med generaldirektörens beslut 2010-03-26 s 1-17 (pdf-fil, 3 MB)

Slutrapport JU 140 s 18-51 (pdf-fil, 5 MB)

Karta valt alternativ 2010-03-26 (pdf-fil, 3 MB)

Fördjupning JU140 2010-03-23 (pdf-fil, 8 MB)

Fördjupning JU140 bilagor (pdf-fil, 7MB)

Utställningshandling 2008-06-30

Sammanfattande folder för JU140 (pdf-fil, 2 MB)
Framsida och innehållsförteckning  (pdf-fil, 436 kB)
Kap. 1 Inledning (pdf-fil, 420 kB)
Kap. 2 Planeringsprocessen (pdf-fil, 246 kB)
Kap. 3 Förutsättningar Umeå-Luleå, sid 14-23 (pdf-fil, 7 MB)
Kap. 3 Förutsättningar Umeå-Luleå, sid 24-35 (pdf-fil, 5 MB)

Kap. 4 Lokala förutsättningar sid 36-42 (pdf-fil, 10 MB)
Kap. 4 Lokala förutsättningar sid 43-56 (pdf-fil, 10 MB)
Kap. 5 Övrig planering (pdf-fil, 443 kB)
Kap. 6 Teknisk utformning (pdf-fil, 341 kB)
Kap. 7 Gestaltning (pdf-fil, 846 kB)

Kap. 8 Alternativ, sid 69-75 (pdf-fil, 5 MB)
Kap. 8 Alternativ, sid 76-84 (pdf-fil, 11 MB)
Kap. 8 Alternativ, sid 85-92 (pdf-fil, 10 MB)
Kap. 9 Nollalternativet (pdf-fil, 48 kB)
Kap. 10 Trafik- och samhällseffekter (pdf-fil, 3 MB)

Kap. 11 Hälsa, miljö och naturresurser sid 107-116 (pdf-fil, 8 MB)
Kap. 11 Hälsa, miljö och naturresurser sid 117-135 (pdf-fil, 2 MB)
Kap. 12 Robusthet och säkerhet (pdf-fil, 1 MB)
Kap. 13 Ekonomi (pdf-fil, 102 kB)
Kap. 14 Samrådsredogörelse (pdf-fil, 67 kB)

Kap. 15 Utvärdering (pdf-fil, 1 MB)
Kap. 16 Fortsatt arbete (pdf-fil, 138 kB)
Baksida (pdf-fil, 94 kB)
Bilagor (pdf-fil, 681 kB)

Karta utredningsområdet (pd-.fil, 927 kB)
Karta Piteå stad (pdf-fil, 3 MB)

Pressmeddelande från den 6 februari 2009

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Slutrapport JU150

Slutrapport JU150 (pdf-fil, 3MB)

Beslut JU150 (pdf-fil, kB)

Karta över vald korridor (gif-fil, 400 kB)

 

Utställningshandling JU150 (Utställningstid: 18 oktober–18 november 2011)

Innehåll (pdf-fil, 100 kB, öppnas i nytt fönster)

Kapitel 1, Inledning (pdf-fil, 400 kB, öppnas i nytt fönster)

Kapitel 2, Planeringsprocessen (pdf-fil, 250 kB, öppnas i nytt fönster)

Kapitel 3, Förutsättningar Umeå–Luleå (pdf-fil, 10 MB, öppnas i nytt fönster)

Kapitel 4, Lokala förutsättningar JU150 (pdf-fil, 5 MB, öppnas i nytt fönster)

 Kapitel 5, Övrig planering (pdf-fil, 600 kB, öppnas i nytt fönster)

 Kapitel 6, Teknisk utformning (pdf-fil, 500 kB, öppnas i nytt fönster)

 Kapitel 7,  Gestaltning (pdf-fil, 700 kB, öppnas i nytt fönster) 

Kapitel 8, Alternativ (pdf-fil, 4 MB, öppnas i nytt fönster)

Kapitel 9, Nollalternativet (pdf-fil, 50 kB, öppnas i nytt fönster)

Kapitel 10,  Trafik och samhällseffekter (pdf-fil, 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Kapitel 11, Hälsa, miljö och naturresurser (pdf-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)

Kapitel 12, Robusthet och säkerhet (pdf-fil, 300 kB, öppnas i nytt fönster)

Kapitel 13, Ekonomi (pdf-fil, 100 kB, öppnas i nytt fönster)

Kapitel 14, Samrådsredogörelse (pdf-fil, 90 kB, öppnas i nytt fönster)

Kapitel 15, Utvärdering (pdf-fil, 700 kB, öppnas i nytt fönster)

Kapitel 16, Fortsatt arbete (pdf-fil, 200 kB, öppnas i nytt fönster) 

Bilagor (pdf-fil, 250 kB, öppnas i nytt fönster)

  

Även alternativ öst (OH), via flygplatsen och Hamnholmen behålls som en möjlig framtida lösning. Det östliga alternativet medger en genomgående trafiklösning för järnvägens funktion, vilket är av betydelse för persontrafiken, särskilt för kortväga resande som inte har Luleå C som målpunkt. Det västliga alternativet (V) medger en mycket god lösning för godstrafiken, men innebär samtidigt en s.k. säckstation för persontrafiken, vilket är en nackdel. Läs mer i slutrapporten nedan.

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Slutrapport JU160, november 2011 (pdf-fil, 3 MB).

Karta över valda alternativ JU160 november (pdf-fil, 1MB).

JU160 PM Fördjupning alternativ V (pdf-fil, 3 MB).

JU160 PM Fördjupning alternativ OH (pdf-fil, 7 MB).

Utställningshandling 2009-10-20

Framsida (pdf-fil, 390 kB)
Innehåll (pdf-fil, 223 kB)
Kap. 1 Inledning (pdf-fil, 866 kB)
Kap. 2 Planeringsprocessen (pdf-fil, 369 kB)
Kap. 3 Förutsättningar Umeå-Luleå (pdf-fil, 10 MB)

Kap. 4 Lokala förutsättningar (pdf-fil, 5 MB)
Kap. 5 Övrig planering (pdf-fil, 931 kB)
Kap. 6 Teknisk utformning (pdf-fil, 177 kB)
Kap. 7 Gestaltning (pdf-fil, 1 MB) 
Kap. 8 Alternativ (pdf-fil 10 MB)

Kap. 9 Nollalternativet (pdf-fil 237 kB)
Kap. 10 Trafik- och samhällseffekter (pdf-fil, 3 MB)
Kap. 11 Hälsa, miljö och naturresurser (pdf-fil, 5 MB)
Kap. 12 Robusthet och säkerhet (pdf-fil, 526 kB)
Kap. 13 Ekonomi (pdf-fil, 280 kB) 

Kap. 14 Samrådsredogörelse (pdf-fil, 249 kB)
Kap. 15 Utvärdering (pdf-fil, 1 MB)
Kap. 16 Fortsatt arbete (pdf-fil, 390 kB)
Bilagor (pdf-fil, 216 kB)
Karta (pdf-fil, 1 MB)

Baksida (pdf-fil, 267 kB)

Kompletterande material

PM Berg och tunnel (pdf-fil, 779 kB)
PM Geoteknik (pdf-fil 540 kB)
PM Samrådsredogörelse (pdf-fil 1 MB)
PM Buller (pdf-fil, 3 MB)
PM Studerade men bortvalda alternativ (pdf-fil, 7 MB)
PM Robusthet och säkerhet (pdf-fil, 4 MB)