Vald korridor mellan Umeå och Robertsfors

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Urban Eriksson

Trafikverkets kundtjänst

Trafikverket har beslutat att alternativ Ö2 via Sävar och Bygdeå, ska ligga till grund för den fortsatta planeringen av Norrbotniabanan.

Alternativ Ö2 bedöms sammantaget uppfylla projektmålen och Norrbotniabanans ändamål bäst. Med alternativ Ö2 undviks ingrepp i ett större sammanhängande område som idag är relativt opåverkat av störningar. En föreslagen dragning av Norrbotniabanan nära väg E4 ger också förutsättningar för en samordnad infrastrukturkorridor, varför en helt ny barriär kan undvikas för bland annat vilt och rennäring.

Läs hela pressmeddelandet här.

Läs slutrapport och beslut här.