Planering, projekt Norrbotniabanan

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Urban Eriksson

Trafikverkets kundtjänst

Planeringsprocessen: Idéskede, Förstudie, Järnvägsutredning, Tillåtlighetsprövning, Järnvägsplan. Norrbotniabanan befinner sig i skedet järnvägsutredning.

 

Järnvägsutredning

Alla järnvägsutredningar är klara. Järnvägsutredningar inom Norrbotniabaneprojektet är Umeå-Robertsfors (JU 110), Robertsfors-Skellefteå-Ostvik (JU 120), Ostvik-länsgränsen (JU 130) och Länsgränsen-Piteå (JU 140), Piteå-Södra Gäddvik (JU 150) samt Södra Gäddvik-Luleå (JU 160).

En korridor tas fram

De färdigställda förstudierna omfattade hela stråket Umeå-Luleå uppdelade på tre förstudier: Umeå-Skellefteå, Skellefteå-Piteå och Piteå-Luleå. I järnvägsutredningarna har sträckan delats in i sex utredningar, se ovan. Läs mer om järnvägsutredningarna under Dokument, där kan du välja den utredning och delsträcka vars material du vill ta del av.
Dokument