Väg 708, Ytterbyn–Målsön, bärighetsåtgärder

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Simon Koskenniemi

Trafikverkets kundtjänst

Trafikverket upprättar en bygghandling för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 708. Den aktuella sträckan går mellan Ytterbyn och Målsön i Kalix kommun.

Väg 708 går genom byn Målsön. Vägen är cirka 3,5 kilometer lång, 7 meter bred och saknar vägren. Sträckan är allmänt spårig och ojämn. Den har sättningar och dålig bärighet. Skyltad hastighet är 80 kilometer i timmen. Oskyddade trafikanter delar vägutrymmet med fordonen.

Ombyggnation i befintlig sträckning

De planerade ombyggnadsåtgärderna ska förbättra bärigheten så att vägen även i fortsättningen kan upprätthålla högsta bärighetsklass året runt. Komforten skulle därmed öka för trafikanterna och kostnaderna för drift och underhåll skulle minska.

För att ta del av förstudien, gå till ”Dokument” i vänstermenyn.