Tidplan och kostnad

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Kontaktnummer för press, närboende och allmänhet

Via detta nummer kan du dygnet runt nå en kommunikatör:
+46 (0)10-124 31 68

Post- och besöksadress

Trafikverket, Projekt Hallandsås
Vistorpsvägen 96
269 71 Förslöv, Sweden

För övriga frågor kontakta Trafikverkets kundtjänst

0771 - 921 921

Ulf Angberg

Victoria Tiblom

Erik Lööv

2015 beräknas Hallandsåstunneln stå klar för tågtrafik. Den totala kostnaden för projektet beräknas bli 10,5 miljarder (i 2008 års penningvärde).

Tidplan

Tunnelbygget startades 1992. 1997 stoppade Banverket och Skanska projektet på grund av miljöproblem. En tredjedel av tunneln var då byggd. Efter byggstoppet, mellan 1997-2003 lades stora resurser på tätningsinsatser och miljöarbete. Banverket gjorde, på regeringens uppdrag, omfattande utredningar om möjlig teknik, miljöeffekter och kostnader för ett fortsatt tunnelbygge. 2001 gav regering och riksdag klartecken till ett fortsatt tunnelbygge. I november 2002 kontrakterades konsortiet Skanska-Vinci för ett fortsatt bygge. 2003 fick projektet bygglov och miljödom. Förberedelser för att återuppta tunnelbygget kunde därmed påbörjas. Tunnelborrmaskinen Åsa började borra 2005.

Tunneln klar 2015

Enligt tidplanen ska tunneln vara klar för tågtrafik i december 2015. 

Kostnad

Den ursprungliga budgeten för tunnelbygget var cirka 900 miljoner kronor. Den budgeten reviderades ganska snart efter byggstarten 1992 och blev då 1,2 miljarder kronor. Från 1992 till år 2002 lades ca 2,1 miljarder kronor ner i projektet.

Aktuell budget

Projektet har idag en budget, som avser kostnader från omstarten år 2003 fram till färdigställandet av tunnlarna, på 8,4 miljarder kronor i 2008 års penningvärde.

Totalkostnad

Projektets totalkostnad beräknas bli 10,5 miljarder kronor (i 2008 års penningvärde).