Kristianstad central

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Christian Björnsson

Trafikverkets kundtjänst

Kristianstads centralstation

Kristianstads tågcentral har byggts ut för att möta den ökande tågtrafiken. I och med att behovet ökar på tågresandet ökar också behovet av att använda anläggningen effektivare. Plattformarnas längd kan nu efter ombyggnaden användas fullt ut.

Projektet är klart och den här projektsidan kommer att tas bort 19 juni 2014.

Ombyggnad fördubblar antalet tågresor på Kristianstad C

Under våren med start den 31 mars började vi bygga om Kristianstad C för att kunna möta det ökande resandet. Genom att bygga ut signalsystemet längs de befintliga plattformarna med mellansignaler och bygga om signalställverket kan vi möta en större mängd tågtrafik. När arbetet är klart kommer tågtrafiken till och från stationen kunna öka till det dubbla. Idag tar stationen emot tre tåg.

Kristianstads central

Resandeutbytet ökar

För att möta det ökande resandet måste fler tåg kunna köras till plattform för att släppa av och på resenärer. Lösningen som valts för Kristianstad C är att bygga in ytterligare signalsystem i de tre redan befintliga plattformarna. På så vis kan vardera plattformens längd av 250-300 meter användas fullt ut genom att två tåg kan ställas efter varandra.

Efter ombyggnaden kommer de tågmöten som har skett i Fjälkinge att flyttas till godsbangården i Kristianstad. Detta kommer att göra resan ytterligare någon minut snabbare.Kristianstads central

Kristianstad C

På Kristianstad C finns det tre plattformsspår där tre tåg kan stå inne på stationen samtidigt. I och med den ökade trafiken i samband med Pågatågens förlängningen till Karlshamn ökar också behovet av plattformsspår. Plattformsspår används både för tåg som vänder i Kristianstad och för tåg som ska vidare åt öster eller väster. Öresundstågen till Karlshamn kör ofta med fler tågsätt mellan Malmö och Kristianstad än mellan Kristianstad och Karlskrona. Det innebär att tågen ofta kopplas samman eller isär på Kristianstad station. Nattetid används stationen i Kristianstad även som depå, där tåg är parkerade över natten.

Plattformarna i Kristianstad är relativt långa, mellan 250 och 330 meter. Hela plattformslängden är en signalsträcka. Eftersom det bara är en signalsträcka kunde innan ombyggnaden endast ett tåg stå vid plattformen även om plattformslängden är tillräcklig för att rymma två tåg.

Kristianstadslänken

I samband med byggandet av bussterminalen 2013 bytte vi ut perrong­taket på spår 2 och 3 under 6 veckor. Vid spår 1 respektive mellan spår 2 och 3 bytte vi ut högtalarsystemet.