Kristianstad central

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Christian Björnsson

Trafikverkets kundtjänst

Kristianstads centralstation

I och med ökad trafik ökar också behovet på Kristianstads tågcentral. Idag kan inte två tåg stå inne vid plattformarna samtidigt. För att kunna använda befintlig anläggning effektivare byggs den om mellan 31 mars och 9 maj 2014.

Byggstart för högre kapacitet till och från Kristianstad C

Under våren med start den 31 mars byggs Kristianstad C om för att kunna möta det ökande resandet. Genom att bygga ut signalsystemet längs de befintliga plattformarna med mellansignaler och bygga om signalställverket kan vi möta en större mängd tågtrafik. När arbetet är klart kommer tågtrafiken till och från stationen kunna öka till det dubbla. Idag tar stationen emot tre tåg.

Resandeutbytet ökar

För att möta det ökande resandet måste fler tåg kunna köras till plattform för att släppa av och på resenärer. Lösningen som valts för Kristianstad C är att bygga in ytterligare signalsystem i de tre redan befintliga plattformarna. På så vis kan vardera plattformens längd av 250-300 meter användas fullt ut genom att två tåg kan ställas efter varandra.

När arbetet är klart kommer de tågmöten som sker i Fjälkinge att flyttas till godsbangården i Kristianstad. Detta kommer att göra resan ytterligare någon minut snabbare.

Ökad bullernivå under den period då arbetet pågår

Arbetet som inleds den 31 mars beräknas vara klart den 9 maj. Under perioden kan ett visst buller uppstå i samband med schaktningsarbete och när räls kapas. Tågtrafiken påverkas inte av arbetet men tågen kan stå på andra spår än vanligt, resenärerna uppmanas ha koll på informationstavlorna.

Nuläge – Anläggningens funktion

I nuläget finns tre plattformsspår i Kristianstad. Tre tåg kan stå inne på stationen samtidigt. I och med den ökade trafiken i samband med Pågatågens förlängning till Karlshamn kommer behovet av plattformsspår att öka. Plattformsspår används både för tåg som vänder i Kristianstad och för tåg som ska vidare åt öster eller väster. Öresundstågen till Karlshamn kör ofta med fler tågsätt mellan Malmö och Kristianstad än mellan Kristianstad och Karlskrona. Det innebär att tågen ofta kopplas samman eller isär på Kristianstad station. Nattetid används stationen i Kristianstad även som depå, där tåg är parkerade över natten.

Plattformarna i Kristianstad är relativt långa, mellan 250 och 330 meter. Hela plattformslängden är en signalsträcka. Eftersom det bara är en signalsträcka kan endast ett tåg stå vid plattformen även om plattformslängden är tillräcklig för att rymma två tåg.

Vad har vi gjort?

I samband med byggandet av bussterminalen 2013 bytte vi ut perrong­taket på spår 2 och 3 under 6 veckor. Vid spår 1 respektive mellan spår 2 och 3 bytte vi ut högtalarsystemet.

 Kristianstads central