Undvik E18 mellan Hjulsta och Rissne samt Kymlingelänken 20-23 september

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

 

 

Lars Sandberg

  • Huvudprojektledare E18 Hjulsta-Kista

Trafikverkets kundtjänst

Vägen tidvis avstängd inför öppnandet av nya E18.

Den 23 september öppnar vi hela nya E18 mellan Hjulsta och Kista för trafik. Det är en viktig milstolpe för projekt E18 Hjulsta–Kista, men framför allt för trafikanterna eftersom trafiken kommer att flyta bättre och blir säkrare.

Men först stänger vi
Innan vi kan öppna nya E18 för trafik måste vi genomföra de sista byggarbetena. Det sker mellan den 20 september klockan 20.00 och 23 september klockan 05.00. E18 mellan Hjulsta och Rissne samt Kymlingelänken är då tidvis avstängda. Räkna med kraftigt begränsad framkomlighet och köer i området hela helgen.

– Det krävs mycket arbete för att flytta trafiken från den gamla till den nya vägen. Under helgen 20–23 september kommer därför cirka 200 personer att arbeta på E18 mellan Hjulsta och Kista. Arbetena ska göras på anslutningarna mellan gamla och nya E18. Vi ska lägga asfalt, måla väglinjer, sätta upp vägräcken med mera. Vägen ska helt enkelt göras färdig så att trafiken kan ledas om, säger Patrik Hamberg, projektledare och ansvarig för trafikomläggningen.

Illustration över avstängingen
På kartan visas öppna vägar i grönt och vägarna som ska undvikas i rött. Under helgen kan du åka till och från Rinkeby och Tensta via Rissne, Tenstavägen eller Spånga kyrkväg.

Trafiken ändrar riktning i Rissne
På måndag morgon den 23 september, när nya E18 har öppnats för trafik, kommer fem av de sex nya trafikplatserna att vara klara. Den som återstår att bygga färdigt är trafikplatsen Rissne. För att kunna göra det måste vi ändra trafikens riktning i det som tidigare var en rondell. I samband med trafikomläggningarna får även Rinkebyborna andra in- och utfarter till sitt område. Det blir förmodligen en period då många, inledningsvis, kommer att tycka att det är svårt att hitta rätt. Kör försiktigt och följ skyltarna!