E18 Norrtälje–Kapellskär

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Karin Stadler

Väg E18, Norrtälje–Kapellskär

I Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021 finns planer på en ombyggnad till en 2+1 väg på sträckan Norrtälje-Kapellskär.

Överklagad vägplan

Regeringen har fått in ett överklagande på vägplanen. Vägplanen fastställdes av Trafikverkets planprövningsenhet i mars 2015. När en vägplan är fastställd följs den alltid av en överklagandetid innan den kan vinna laga kraft. Vi vet inte när vägplanen vinner laga kraft. Trafikverket råder inte över hela tidplanen eftersom vi är beroende av andra myndigheters beslut.

När vägplanen har vunnit laga kraft är nästa steg är att upphandla entreprenör som ska bygga om vägen. Byggtid är preliminärt från sen höst 2015 –2017.

Vägplanen omfattar en ombyggnad av E18 mellan trafikplats Norrtälje och Kapellskär, till i första hand en mötesfri väg. Vi planerar också för att sträckan mellan trafikplats Görla och trafikplats Frötuna ska kompletteras med mitträcke. Det totala vägavsnittet är 23 km långt och sträckan har beskrivits i media som en av landets 55 farligaste vägar.

Syftet med projektet är att:

  • Förbättra trafiksäkerheten för samtliga trafikgrupper.
  • Minska risken för mötesolyckor.
  • Förbättra förutsättningarna för att välja kollektivtrafik och att nå lokala mål till fots och cykel.
  • Förbättra möjligheterna för näringslivets transporter till och från Kapellskärs hamn.
  • Anpassa vägens kapacitet till den ökade trafiken.
  • Bidra till den regionala utvecklingen.

Översiktskarta: E18 Norrtälje–Kapellskär här (jpg-fil, 3MB, öppnas i nytt fönster)