E18 Norrtälje–Kapellskär

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Karin Stadler

Väg E18, Norrtälje–Kapellskär

I Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021 finns planer på en ombyggnad till en 2+1 väg på sträckan Norrtälje-Kapellskär.

Vägplan under fastställelse

Länsstyrelsen tillstyrkte vägplanen 27 oktober 2014. Väghållningsmyndigheten skickade vägplanen till Trafikverkets planprövningsenhet för fastställelse den 11 november 2014. När vägplanen har vunnit laga kraft är nästa steg är att upphandla entreprenör som ska bygga om vägen. Byggtid är preliminärt från sen höst 2015 –2017.

Vägplanen omfattar en ombyggnad av E18 mellan trafikplats Norrtälje och Kapellskär, till i första hand en mötesfri väg. Vi planerar också för att sträckan mellan trafikplats Görla och trafikplats Frötuna ska kompletteras med mitträcke. Det totala vägavsnittet är 23 km långt och sträckan har beskrivits i media som en av landets 55 farligaste vägar.

Syftet med projektet är att:

  • Förbättra trafiksäkerheten för samtliga trafikgrupper.
  • Minska risken för mötesolyckor.
  • Förbättra förutsättningarna för att välja kollektivtrafik och att nå lokala mål till fots och cykel.
  • Förbättra möjligheterna för näringslivets transporter till och från Kapellskärs hamn.
  • Anpassa vägens kapacitet till den ökade trafiken.
  • Bidra till den regionala utvecklingen.

Översiktskarta: E18 Norrtälje–Kapellskär här (jpg-fil, 3MB, öppnas i nytt fönster)