E18 Norrtälje–Kapellskär

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Karin Stadler

Väg E18, Norrtälje–Kapellskär

I Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021 finns planer på en ombyggnad till en 2+1 väg på sträckan Norrtälje-Kapellskär.

Granskningsutlåtande inför fastställelse av vägplan

Granskning av vägplan ägde rum 11 december 2013 - 15 januari 2014. Alla skriftliga synpunkter som har kommit till Trafikverket under granskningsperioden kommer att sammanställas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet och vägplanen har skickats till länsstyrelsen för yttrande.

Nu projektet att skicka vägplanen till Trafikverkets planprövningsenhet för fastställelse. Arbetet inleds med en så kallad kommunikation. Det innebär att de som har lämnat synpunkter under granskningen får ta del av det som tillförts ärendet efter granskningen. De handlingar som normalt kommuniceras är granskningsutlåtandet och länsstyrelsens yttrande över vägplanen. Detta beräknas ske under hösten 2014.

Trafikverket tar fram en vägplan för ombyggnad av E18 mellan trafikplats Norrtälje och Kapellskär, till i första hand en mötesfri väg. Vi planerar också för att sträckan mellan trafikplats Görla och trafikplats Frötuna ska kompletteras med mitträcke. Det totala vägavsnittet är 23km långt och sträckan har beskrivits i media som en av landets 55 farligaste vägar.

Syftet med projektet är att:

  • Förbättra trafiksäkerheten för samtliga trafikgrupper.
  • Minska risken för mötesolyckor.
  • Förbättra förutsättningarna för att välja kollektivtrafik och att nå lokala mål till fots och cykel.
  • Förbättra möjligheterna för näringslivets transporter till och från Kapellskärs hamn.
  • Anpassa vägens kapacitet till den ökade trafiken.
  • Bidra till den regionala utvecklingen.

Se översiktskarta: E18 Frötuna - Kapellskär här (öppnas i nytt fönster).